Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.1.10-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (10) 2018
Kto mówi? Queerowanie autobiograficzności u Eve Kosofsky Sedgwick

Autorzy: Katarzyna Trzeciak
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: queer studies psychoanaliza hermeneutyka podejrzeń autobiografia wspólnota
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (13-24)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst prezentuje związek pomiędzy pojęciem „queer” a pierwszoosobową opowieścią u Eve Kosofsky Sedgwick. Wychodząc od rozumienia queer jako ruchu w poprzek, zwróconego w stronę wielości, staram się pokazać, czym jest queerowa autobiografia (na przykładzie A Dialoge on Love, 1997), a także umieścić ją w kontekście przeobrażeń teoretycznych w myśli Sedgwick, ze szczególnym uwzględnieniem odejścia od krytyki podejrzeń (paranoicznej) w stronę teorii lektury reparacyjnej – wspólnotowej i afirmatywnej. Analogicznie pokazuję, że stawką jest nie tylko lektura, ale również fundamentalne przeobrażenie projektu pisarskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„A Talk with Eve Kosofsky Sedgwick” (interview with Sarah Chinn, Mario DiGangi and Patrick Horrigan). Pre/Text 3/4 (1992): 84.
2.Bradway, Tyler. Queer Experimental Literature: The Affective Politics of Bad Reading. New York: Palgrave Macmillan US, 2017.
3.Edwards, Jason. Eve Kosofsky Sedgwick. London, New York: Routledge, 2009.
4.Franczak, Jerzy. Błądzące słowa. Jacques Rancière i filozofia literatury. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2017.
5.Freedman, Eden Elizabeth Wales. „The Queer Faces of Eve: Witnessing Theories In Sedgwick’s ‘Dialogue On Love’”. Writing from Below 1 (2014): 2.
6.Kosofsky, Sedgwick Eve. A Dialogue on Love. Boston: Beacon, 1999.
7.Kosofsky, Sedgwick Eve. „Czytanie paranoiczne, czytanie reparacyjne albo: masz paranoję i pewnie myślisz, że ten tekst jest o tobie”. Tłum. M. Szcześniak. Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej 5 (2014): 5.
8.Kosofsky, Sedgwick Eve. Tendencies. Durham: Duke University Press, 1993.
9.Sendyka, Roma. Od kultury „ja” do kultury „siebie”. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2015.
10.Sholock, Adale. „Queer Theory in the First Person Academic Autobiography and the Authoritative Contingencies of Visibility”. Cultural Critique 66 (2007): 139.
11.Szcześniak, Magda. „Tkliwe relacje, perwersyjne lektury. Wprowadzenie do teorii Eve Kosofsky Sedgwick”. Didaskalia 129 (2015): 16.