Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (1) 2013
Lęk przed wpływem i nowoczesna podmiotowość

Autorzy: Beata Małgorzata Wolska
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Słowa kluczowe: autobiografia rozmowa z… doświadczenie pokolenie stanu wojennego
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:7 (135-141)

Abstrakt

Autorka artykułu na temat książki Bielik-Robson. Żyj i pozwól żyć – rozmowy z Agatą Bielik- -Robson przeprowadzonej przez Michała Sutowskiego – w centrum rozważań stawia zagadnienie relacji między auto/biografią filozofki a jej pracą naukową. Narracja autobiograficzna – akcentująca doświadczenie pokolenia stanu wojennego – zostaje skonfrontowana przede wszystkim z projektem nowoczesnej podmiotowości zaproponowanym przez Bielik-Robson oraz patronującym tej propozycji filozoficznej fenomenem „lęku przed wpływem”. W recenzji broniona jest teza, że postawa naukowa staje się nie tylko czynnikiem konstruującym auto/ biografię, lecz także kształtuje światopogląd filozofki, co oznacza, że decyduje o sposobie rozumienia otaczającej rzeczywistości i zasadach w niej postępowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielik-Robson Agata, Na drugim brzegu nihilizmu. Filozofia współczesna w poszukiwaniu nowego
2.podmiotu, IFiS PAN, Warszawa 1997.
3.Bielik-Robson Agata, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Universitas,
4.Kraków 2000.
5.Bielik-Robson Agata, Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje, Universitas, Kraków 2008.
6.Bielik-Robson Agata, Erros. Mesjański witalizm i filozofia, Universitas, Kraków 2012.
7.Bielik-Robson. Żyj i pozwól żyć. Rozmawia Michał Sutowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
8.Warszawa 2012.
9.Janion Maria, Janion. Transe – traumy – transgresje, t. 1: Niedobre dziecię, rozmowę przeprowadziła
10.Kazimiera Szczuka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
11.Łebkowska Anna. Rozmowa z pisarzem – analiza gatunku. W: tejże, Kryzys czy przełom? Studia
12.z teorii i historii literatury, red. Magdalena Lubelska, Universitas, Kraków 1994.
13.Morawski Piotr, Biofilski errotyzm, „Nowe Książki” 2013, nr 3.
14.Szumowska Małgorzata, Szumowska. Kino to szkoła przetrwania, rozmowę przeprowadziła Agnieszka
15.Wiśniewska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.