Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2015.1.4-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (4) 2015
Autobiografia ≠ autoanaliza – „Wstęp do autoanalizy” Rolanda Barthes’a

Autorzy: Paulina Urbańczyk
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: autoanaliza autobiografia Roland Barthes
Rok wydania:2015
Liczba stron:21 (39-59)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule autorka wysuwa teoretyczną propozycję, by z autobiografii wyodrębnić autoanalizę. Na skrzyżowaniu myślenia postsrtukturalistycznego, psychoanalizy i teorii afektów, autoanaliza ma polegać na pogłębionej relacji z samym sobą, wobec której klasyczna autobiografia pozostaje tylko na powierzchni poznania. Intymna teoria literatury Rolanda Barthes’a jest tu swoistym otwarciem na tego rodzaju przestrzeń rozróżnień. Autorka skupia się na analizie afektu miłosnego, która pomaga jej zaprezentować przygodny charakter bodźca do samopoznania. Jest to afekt, który zostaje tu wpisany w przedmiot zainteresowań literaturoznawców chcących zmierzyć się z zagadnieniem autoanalizy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barthes Roland, Dziennik żałobny…, przeł. Kajetan Maria Jaksender, Teatr Polski we Wrocławiu, Wrocław 2013.
2.Barthes Roland, Fragmenty dyskursu miłosnego, przeł. Marek Bieńczyk, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
3.Barthes Roland, Lektury, przeł. Krzysztof Kłosiński i in., Wydawnictwo KR, Warszawa 2001.
4.Barthes Roland, S/Z, przeł. Michał Paweł Markowski, Maria Gołębiewska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
5.Beaujour Michel, Autobiografia i autoportret, przeł. Krystyna Falicka. W: Autobiografia, red. Małgorzata Czermińska, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.
6.Bielik-Robson Agata, Miłość mocna jak śmierć. Przyczynek do innej filozofii skończoności, „Teksty Drugie” 2013, nr 6.
7.Czermińska Małgorzata, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków 2000.
8.Derrida Jacques, Ta dziwna instytucja zwana literaturą, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11–12.
9.Freud Sigmund, Pisarz i fantazjowanie. W: Teoria badań literackich za granicą, t. 2: Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945, cz. 1: Orientacje poetocentryczne i kulturocentryczne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972.
10.Horney Karen, Autoanaliza, przeł. Aleksander Gomola, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.
11.Jung Carl Gustaw, Wspomnienia, sny, myśli, przeł. Robert Leszke i Leszek Kolankiewicz, Wydawnictwo Wrota, Warszawa 1997.
12.Lejeune Philippe, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Universitas, Kraków 2001. Man Paul de, Autobiografia jako odtwarzanie, przeł. Maria Bożenna Fedewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.
13.Markowski Michał Paweł, Barthes: przygoda lektury. W: Roland Barthes, Lektury, przeł. Krzysztof Kłosiński i in., Wydawnictwo KR, Warszawa 2001.
14.Markowski Michał Paweł, Dyskurs i pragnienie. W: Roland Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego, przeł. Marek Bieńczyk, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
15.Massumi Brian, Autonomia afektu, przeł. Adam Lipszyc, „Teksty Drugie” 2013, nr 6.
16.Oleś Piotr, Psychologia człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
17.Oleś Piotr, Psychologia przełomu połowy życia, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000.
18.Pietrasiński Zbigniew, Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja, CIS, Warszawa 2008.
19.Rousseau Jean-Jacques, Marzenia samotnego wędrowca, przed. Ewa Rzadkowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.
20.Rousseau Jean-Jacques, Wyznania, przeł. Tadeusz Żeleński (Boy), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.
21.Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. Grzegorz Gazda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
22.Soler Colette, Paradoksy symptomu w psychoanalizie, przeł. Anatol Magdziarz, „Teksty Drugie” 2013, nr 6.
23.Žižek Slavoj, Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej, przeł. Julian Kutyła, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.