Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2019.2.13-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (13) 2019
Opis przypadku jako (auto)biografia? Wczesna psychoanaliza Sándora Ferencziego

Autorzy: AGNIESZKA WIĘCKIEWICZ ORCID
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: psychoanaliza opis przypadku Sándor Ferenczi autobiografia patografia
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (47-58)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst stanowi omówienie wczesnej teorii Sándora Ferencziego, bliskiego ucznia Sigmunda Freuda oraz twórcy węgierskiego ruchu psychoanalitycznego, na przykładzie jego szkicu Homosexualitas Feminina z 1902 roku. Autorka analizuje artykuł lekarza poświęcony przypadkowi Rósy K. (Róberta) i omawia podstawowe cechy języka analityka w okresie poprzedzającym jego współpracę z Sigmundem Freudem. W tekście podjęto również namysł nad gatunkiem opisu przypadku obserwowanym w świetle jego związków z literaturą dokumentu osobistego. W interpretacji przypadku Rósy K. autorka odchodzi od dekonstrukcyjnej hermeneutyki Michela Foucaulta na rzecz przyjęcia postawy afirmatywnej, która pozwala potraktować język psychiatrii jako przestrzeń potencjalnej widzialności pacjentów. Autorka na przykładzie tekstu Ferencziego pokazuje wpływ gatunku biografii i autobiografii na przekształcenia zaszłe w dyskursie psychiatrycznym na przełomie XIX i XX wieku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Całek, Anita. Biografia naukowa. Od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
2.Ferenczi, Sándor. „Homosexualitas Feminina”. Gyógyàszat 11 (1902): 167–168.
3.Ferenczi, Sándor. „Sexualis àtméneti fokuzatukról”. Gyógyàszat 19 (1906): 310–314.
4.Ferenczi, Sándor. „Über die Rolle der Homosexualität in der Pathogenese der Paranoia”. Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschung 3 (1911), 1: 101–119.
5.Foucault, Michel. Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Tłum. Helena Kęszycka. Warszawa: Państwowy
6.Instytut Wydawniczy, 1987.
7.Foucault, Michel. Narodziny biopolityki. Tłum. Michał Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
8.Foucault, Michel. „Szaleństwo i społeczeństwo”. W: tegoż, Filozofia, historia, polityka. Tłum. Damian
9.Leszczyński, Lotar Rasiński, 78–99. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
10.Foucault, Michel. „Wola wiedzy”. W: tegoż, Historia seksualności. Tłum. Tadeusz Komendant, 11–109. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2010.
11.Freud, Sigmund, Sándor Ferenczi. Correspondance 1908–1914. Red. Eva Brabant, Ernst Falzeder, Patrizia Giamper-Deutsch. Paris: Calmann-Lévy, 1992.
12.Gilman, Sander L. „Black bodies, white bodies. Toward an iconography of female sexuality in late nineteenth-century art, medicine, and literature”. Critical Inquiry 12 (1985), 1: 204–242.
13.Hirschfeld, Magnus. Was muss das Volk vom dritten Geschlecht wissen! Leipzig: Max Spohr Verlag, 1901.
14.Kowalczykowa, Alina. Ciemne drogi szaleństwa. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978.
15.Krafft-Ebing, Richard. „Psychopathia Sexualis”. Tłum. Marek Chojnacki. Schulz Forum 7 (2016): 121–155.
16.Labov, William, Joshua Waletzky. „Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience”. Journal of Narrative and Life History 7 (1997), 1–4: 3–38.
17.Lejeune, Philippe. „Autobiographie et homosexualité en France au XIXe siècle”. Romantisme 52 (1987): 79–94.
18.Medycyna, red. Grzegorz Marzec. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2018.
19.Mühlleitner, Elke. Biographisches Lexikon der Psychoanalyse. Tübingen: Edition Diskord, 1992.
20.Muñoz, José Esteban. Cruising Utopia. The Then and There of Queer Futurity. New York: New York University Press, 2009.
21.Nycz, Ryszard. „Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia”. Teksty Drugie 6 (2007): 34–50.
22.Praktyki psychiatrii, red. Katarzyna Czeczot. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2018.
23.Stanton, Martin. Sándor Ferenczi. Reconsidering active interventions. London: Jason Aronson, 1991.
24.Więckiewicz, Agnieszka. „Analityk jako pisarz i biograf. Psychograficzna twórczość Izydora Sadgera a psychoanaliza literatury”. Teksty Drugie 1 (2019): 402–420.
25.Wolański, Krzysztof. Sędzia Schreber. Bóg, nerwy i psychoanaliza. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2012.