Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (3) 2014
„Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością”

Autorzy: Inga Iwasiów
Uniwersytet Szczeciński

Agnieszka Graff
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: feminizm ruch kobiecy autobiografia kobieca edukacja akademicka
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:8 (93-100)

Abstrakt

Artykuł jest fragmentem rozmowy Ingi Iwasiów z Agnieszką Graff o książce Graff. Jestem stąd, która odbyła się 5 grudnia 2014 roku w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie. Fragment dotyczy gestu pisania autobiografii przez kobiety, a także dochodzenia do postawy feministycznej pod wpływem doświadczeń studiów w USA. Zarysowane zostają indywidualne i wspólnotowe rysy autobiografii oraz różnice systemów kształcenia i kanonów lektur, wpływające na wybory intelektualne oraz postawy życiowe.
Pobierz plik

Plik artykułu