Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.1.14-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (14) 2020
Holocaust Testimony, Autobiography, and the Effaced Self
(Świadectwo Holokaustu, autobiografia i jaźń wyniszczona)

Autorzy: JANINE HOLC
Loyola University, Baltimore
Słowa kluczowe: Holokaust świadectwo autobiografia praca niewolnicza
Rok wydania:2020
Liczba stron:19 (15-33)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule rozważymy przypadek pojedynczej ocalałej z Holokaustu i prześledzimy, w jaki sposób jej poczucie siebie wyłania się z fragmentów archiwalnych oraz poprzez własne, skonstruowane archiwum świadectw. Cztery autobiograficzne teksty – dwa nagrane zeznania i dwa wspomnienia – tworzone w różnym czasie kontrastują w sposobie przedstawiania narracji oraz jej wyborów i działań pod groźbą przemocy. Zestawiając obok siebie archiwa i teksty, można dostrzec zarówno ograniczenia, jak i możliwości świadectwa Holokaustu jako rodzaju autobiografii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Felman, Shoshana, Dori Laub. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. New York–London: Routledge, 1992.
2.Fineman, Joel. “The History of the Anecdote: Fiction and Fiction.” In: Harold Veeser, ed., The New Historicism, 65–92. New York: Routledge, 2013.
3.Greenspan, Henry. On Listening to Holocaust Survivors: Recounting and Life History. Westport, CT: Praeger, 1998.
4.Langer, Lawrence L. Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory. New Haven: Yale University Press, 1991.
5.Laub, Dori, Andreas Hamburger, eds. Psychoanalysis and Holocaust Testimony: Unwanted Memories of Social Trauma. New York: Routledge, 2017.
6.Müller, Beate. “Trauma, Historiography and Polyphony: Adult Voices in the CJHC’s Early Postwar Child Holocaust Testimonies.” History & Memory 24 (2012), 2: 157–195.
7.Pollin-Galay, Hannah. Ecologies of Witnessing: Language, Place and Holocaust Testimony. New Haven: Yale University Press, 2018.
8.Sendyk, Helen. The End of Days: A Memoir of the Holocaust. Syracuse: Syracuse University Press, 1992.
9.Sendyk, Helen. New Dawn: The Triumph of Life After the Holocaust. Syracuse: Syracuse University Press, 2002.
10.Shandler, Jeffrey. Holocaust Memory in the Digital Age: Survivors’ Stories and New Media Practices. Stanford: Stanford University Press, 2017.
11.Shenker, Noah. Reframing Holocaust Testimony. Bloomington: Indiana University Press, 2015.
12.Steinbacher, Sybille. “Musterstadt” Auschwitz: Germanisierungspolitik und Judenmord in Ostober¬schlesien. München: K.G. Saur, 2000.
13.United States Holocaust Memorial Museum, Gratz Collection, Oral History Interview with Helen Sendyk.
14.United States Holocaust Memorial Museum, USC Shoah Foundation Collection, Interview with Helen Sendyk, interview code 8745.