Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.1.10-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (10) 2018
Emancypacyjne gry, autobiograficzne wyzwania – genologiczne kłopoty. O Grach w Birkenau Agnieszki Kłos

Autorzy: Agnieszka Czyżak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: autobiografia esej emancypacja genologia podmiot tożsamość
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (153-164)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania poświęcone twórczości literackiej Agnieszki Kłos, a przede wszystkim jej książce Gry w Birkenau z 2015 roku. Zamieszczone w tomie teksty odsłaniają swoją autobiograficzność i subwersywność. Założony przez autorkę cel nadrzędny, czyli diagnozowanie współczesnej polskiej rzeczywistości oraz pragnienie, by wpływać na jej kształt, bywa z reguły realizowany poprzez wybór eseistycznych strategii oraz polityczne nacechowanie tekstów. Teksty składające się na analizowany zbiór łączy przede wszystkim wyrazista kreacja podmiotu, poszukującego sposobów określenia własnej tożsamości – pozostającej w ciągłym ruchu, rozwoju i przemianie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielik-Robson, Agata. Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2000.
2.Culler, Jonathan. Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie. Tłum. Maria Bassaj. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998.
3.Czermińska, Małgorzata. Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2000.
4.Duda, Maciej. „Między widzeniem a patrzeniem (Agnieszka Kłos: ‘Gry w Birkenau’)”. ArtPapier 271 (2015), 7. Dostęp 3.05.2018. artpapier.com/indem.php?page.
5.Gajewska, Agnieszka. „Agnieszka Kłos”. W: Wielkopolski Alfabet Pisarek, red. Ewa Kraskowska, Lucyna Marzec, 137–143. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2012.
6.Iwasiów, Inga. Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013.
7.Iwasiów, Inga. „Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu”. Autobiografia 2 (2014), 1: 7–11.
8.Kłos, Agnieszka. Gry w Birkenau. Wrocław: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 2015.
9.Kłos, Agnieszka. „Zielona macewa”. Teksty Drugie 2 (2017): 166–174.
10.Sendyka, Roma. Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
11.Sendyka, Roma. Od kultury ja do kultury siebie. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2015.
12.Sławek, Tadeusz. „Mapa domu”. W: Oikologia. Nauka o domu, red. Tadeusz Sławek, Aleksandra Kunce, Zbigniew Kadłubek. Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2013.
13.Sołtysiak, Adrianna. Atlas Agnieszki Kłos. Dostęp 26.05.2018. pisarki.wikia.com/wiki/Agnieszka_Kłos.
14.Szalewska, Katarzyna. Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012.
15.Wolfe, Cary. „Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm)”. Tłum. Karolina Krasuska. Teksty Drugie 1/2 (2013): 125–153.