Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2019.1.12-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (12) 2019
Autobiografia Erwina Kruka jako zapis powrotu do rodzinnego domu

Autorzy: ELŻBIETA KONOŃCZUK ORCID
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: autobiografia Erwin Kruk Mazury pamięć
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (77-88)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia ewolucję na przykładzie utworów Erwina Kruka Rondo, Kronika z Mazur i Spadek. Zapiski mazurskie 2007–2008 – przedstawia ewoluowanie postawy autobiograficznej pisarza, wyraźnie ujawniającej się po 1989 roku i wpisującej się w nurt tak zwanych ponownych autoprezentacji. Celem autorki jest też wskazanie zmian formalnych i artystycznych w sposobie wykorzystania tworzywa biograficznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czapliński, Przemysław. Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001.
2.Czermińska, Małgorzata. Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków: Uni¬versitas, 2000.
3.Kaczmarek, Jacek. „Topobiografie – wielowymiarowa przestrzeń bycia”. Białostockie Studia Lite¬raturoznawcze 4 (2013): 25–39.
4.Konończuk, Elżbieta. Literackie wędrówki po krainie pamięci w poszukiwaniu siebie. W: Z dróg Erwina Kruka, red. Zbigniew Chojnowski, 78–89. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Czytelnicze, 2006.
5.Kruk, Erwin. Kronika z Mazur. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.
6.Kruk, Erwin. Rondo. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971.
7.Kruk, Erwin. Znikanie. Olsztyn: Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, 2005.
8.Lejeune, Philippe. Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Tłum. Wincenty Grajewski, Aleksander Labuda, Regina Lubas-Bartoszyńska. Kraków: Universitas, 2001.
9.Ricoeur, Paul. O sobie samym jako innym. Tłum. Bogdan Chełstowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
10.Rybicka, Elżbieta. „Auto/bio/geo/grafie”. Białostockie Studia Literaturoznawcze 4 (2013): 7–23.
11.Schlögel, Karl. W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce. Tłum. Izabela Droz¬dowska, Łukasz Musiał. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009.