Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.2.3-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (3) 2014
Autobiografia i apologia

Autorzy: Jerzy Madejski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: autobiografia apologia religia regionalizm
Rok wydania:2014
Liczba stron:12 (205-216)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor odczytuje książkę biskupa Mieczysława Czajko pod tytułem Życie, życie moje… zarówno jako opowieść duchownego o swojej wierze i o swoim kościele, jak i jako narrację o życiu nauczyciela ze Szczecina, który rozprawia o literaturze i teorii. Ponadto autor zastanawia się nad problematyką gatunku. Umieszcza Życie, życie moje… pomiędzy autobiografią i apologią.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Autobiografia, red. Małgorzata Czermińska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.
2.Głowiński Michał, Narracja jako monolog wypowiedziany. W: Gry powieściowe. Szkice z teorii form
3.narracyjnych, PWN, Warszawa 1973; przedr. w: Narracje literackie i nieliterackie, Universitas,
4.Kraków 1997.
5.Mitosek Zofia, Mimesis i religia („O Naśladowaniu Jezusa Chrystusa” Tomasza à Kempis). W: taż,
6.Mimesis. Zjawisko i problem, PWN, Warszawa 1997.
7.Newman John Henry, Apologia pro vita sua (1865, 1866), tłum. Stanisław Gąsiorowski, Wydawnictwo
8.Fronda, Warszawa 2009.
9.Olney James, Metaphors of Self. The Meaning of Autobiography, Princeton University Press, Princeton
10.1972.
11.Jadwiga Sawicka, „Filozofia Słowa” Juliana Tuwima, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
12.1975.