Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2016.1.6-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (6) 2016
(auto)biografie męskości / mężczyźni i autobiografie

Autorzy: Maciej Duda
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: biografia lokalność autobiografia mężczyzna męskość
Rok wydania:2016
Liczba stron:5 (7-11)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor tekstu zadaje pytanie o lokalność kategorii męskości. Odwołując się do ramowych teorii Raewyn Connell, Pierre’a Bourdieu i Franca La Cecli, postuluje próbę zbudowania lokalnego modelu/lokalnych modeli męskości, analogicznie do glokalnego wykorzystywania teorii Edwarda Saida (np. terminu bałkanizmu czy postzależności). Podstawą takiego modelu męskości może stać się autobiograficzna subiektywność, badanie życiorysów polskich mężczyzn wspierających emancypacyjne ruchy kobiet oraz próby pisania auto- i biografii męskości zawarte w dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych tekstach intymistycznych i beletrystycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bourdieu, Pierre. Męska dominacja. Tłum. Lucyna Kopciewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2004.
2.Bujwid, Odo. Osamotnienie. Pamiętniki z lat 1932–1942. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990.
3.Connel, Reawyn. Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym. Tłum. Olga Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
4.Duda, Maciej. Dogmat płci. Polska wojna z gender. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016.
5.Gosk, Hanna. Wychodzenie z „cienia imperium”. Wątki postzależnościowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Kraków: Universitas, 2015.
6.La Cecla, Franco. Szorstkim być. Antropologia mężczyzny. Tłum. Hanna Serkowska. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2014.
7.Nadana-Sokołowska, Katarzyna. „Autobiografia”. W: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. Monika Rudaś-Grodzka et al. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2014.
8.Todorova, Maria. Bałkany wyobrażone. Tłum. Piotr Szymor, Magdalena Budzińska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2008.