Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2015.1.4-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (4) 2015
Gender i (auto)biografia

Autorzy: Anna Godzińska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: tożsamość (auto)biografia gender studies gender encyklopedia gender
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (233-244)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorka bada związek gender i (auto)biografii. Asumptem do rozważań jest ukazanie się Encyklopedii gender. Płeć w kulturze – pierwszej tego typu publikacji w języku polskim, która w formie haseł prezentuje terminologię i metodologię gender studies w różnych dziedzinach nauki. W artykule kategorię (auto)biografizmu potraktowano w kontekście, który wykracza poza literaturoznawstwo – encyklopedia bowiem jest wydawnictwem interdyscyplinarnym, sięgającym także do kulturoznawstwa, socjologii, historii, antropologii i medycyny. Autorka zwraca uwagę na tożsamość (także jako konstrukt społeczno-kulturowy), która jest elementem biografii. Wskazywane przez autorkę tropy (auto)biograficzne w hasłach encyklopedycznych potwierdzają fakt, że kategoria gender ma wpisaną w siebie autobiograficzność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bator Joanna, Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek „drugiej fali”, Słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2001.
2.Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
3.Dybel Paweł, Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie, Universitas, Kraków 2006.
4.Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, pod redakcją Moniki Rudaś-Grodzkiej, Katarzyny Nadany--Sokołowskiej, Agnieszki Mrozik, Katarzyny Szczuki, Katarzyny Czeczot, Barbary Smoleń, Anny
5.Nasiłowskiej, Ewy Serafin i Agnieszki Wróbel, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014.
6.Gajewska Agnieszka, Hasło: feminizm, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.
7.Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
8.Głowiński Michał, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
9.Graff Agnieszka, Matka. Feministka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
10.Humm Maggie, Słownik teorii feminizmu, przeł. Bożena Umińska, Jarosław Mikos, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1993.
11.Iwasiów Inga, Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004.
12.Kłosińska Krystyna, Feministyczna krytyka literacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
13.Łebkowska Anna, Gender. W: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków 2012.
14.Mizielińska Joanna, Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer, Universitas, Kraków 2007.
15.Nadana-Sokołowska Katarzyna, Problem religii w polskich dziennikach intymnych: Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012.
16.Nasiłowska Anna, Feminizm i psychoanaliza – ucieczka od opozycji. W: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, red. Anna Nasiłowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2001.
17.Pekaniec Anna, Czy w tej autobiografii jest kobieta? Kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
18.Ritz German, Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, przeł. Bronisław Drąg, Andrzej Kopacki, Małgorzata Łukasiewicz, Wiedza
19.Powszechna, Warszawa 2002.
20.Serkowska Hanna, Podmiot, tożsamość, narracja. Polemika Adriany Cavarero z Rosi Braidotti, „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 1.
21.Sontag Susan, Jak świadomość związana jest z ciałem. Dzienniki, t. 2: 1964–1980, przeł. Dariusz Żukowski, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2013.
22.Woźniczko-Czeczott Joanna, Macierzyństwo non-fiction. Relacja z przewrotu domowego, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012.