Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2019.1.12-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (12) 2019
Życie, które podzielił Atlantyk. Biografia Zbigniewa Anthony’ego Kruszewskiego

Autorzy: ANNA TOMCZYK
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: biografia Zbigniew Anthony Kruszewski emigracja II wojna światowa border studies
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (245-257)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst zawiera rozważania na temat wydanej w 2019 roku biografii Zbigniewa Anthony’ego Kruszewskiego pod tytułem Życie na pograniczach autorstwa Beaty Halickiej. W artykule zawarte zostały omówienie książki i najważniejsze informacje na temat pracy naukowej pioniera border studies (studiów granicznych) w Stanach Zjednoczonych, a także życia badacza, między innymi te dotyczące dzieciństwa spędzonego w Polsce i przypadającego na czas II wojny światowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beauvois, Daniel. Autobiografia i teksty wybrane. Tłum. Robert Zaborowski. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN – Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017.
2.Franaszek, Andrzej. Herbert. Biografia. T. 2: Pan Cogito. Kraków: Znak, 2018.
3.Halicka, Beata. Życie na pograniczach. Zbigniew Anthony Kruszewski. Biografia. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN – Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019.
4.Jańczak, Jarosław. „Przesunięcie koncepcyjne w studiach granicznych”. Przegląd Politologiczny 2 (2013): 83–93.
5.Karski, Jan. Tajne państwo. Opowieść o polskim Podziemiu. Kraków: Znak, 2014.
6.Kot, Stanisław. Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej zachodu. Oprac. Lech Szczucki, Janusz Tazbir. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN – Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017.
7.Kubiak, Hieronim. „Słowo wstępne. Zakres przedmiotowy, założenia teoriopoznawcze i metodo¬logiczne syntezy dziejów i współczesnych przemian Polonii amerykańskiej”. W: Polonia ame¬rykańska. Przeszłość i współczesność, red. Hieronim Kubiak, Eugeniusz Kusielewicz, Tadeusz Gromada, 10–47. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Osso¬lińskich, 1988.
8.Legeżyńska, Anna. „Biografistyka jako hermeneutyczne wyzwanie”. Teksty Drugie 1 (2019): 13–27.
9.Madejski, Jerzy. Deformacje biografii. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń¬skiego, 2004.
10.Mostwin, Danuta. Emigranci polscy w USA. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1991.
11.Nasiłowska, Anna. „Angielskie, francuskie i polskie tradycje biografistyki. Wprowadzenie do tematu”. Teksty Drugie 1 (2019): 41–60.
12.Piasecki, Waldemar. Jan Karski. Jedno życie. Kompletna opowieść. Kraków: Insignis, 2015–2017.
13.Sztark-Żurek, Marta. „Drugie życie prywatnych zbiorów darczyńców z naukowego świata”.
14.Bibliotekarz Zachodniopomorski 3–4 (2018): 65–76.
15.Tabaszewska, Justyna. „Na granicy faktu. Kategoria faction w badaniach nad współczesnymi bio¬grafiami”. Teksty Drugie 1 (2019): 61–79.
16.Woolf, Virginia, „Sztuka biografii”. W: Virginia Woolf, Eseje wybrane. Tłum. Magdalena Heydel, 315–322. Kraków: Karakter, 2015.
17.Zasztowt, Leszek. Wstęp do Życie na pograniczach. Zbigniew Anthony Kruszewski. Biografia, Beata Halicka. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN – Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019.