Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.1.14-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (14) 2020
„To się objawiało w rozmaitych uwagach”. Rozmowa z Avivą Blum-Wachs

Autorzy: SYLWIA CHUTNIK
Instytut Slawistyki PAN

NATALIA JUDZIŃSKA ORCID
Instytut Slawistyki PAN
Słowa kluczowe: pamięć Zagłada historia kobiet herstoria biografia gender antysemityzm ukrywanie syjonizm dziecko codzienność Izrael
Rok wydania:2020
Liczba stron:29 (93-121)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy tekst jest zapisem rozmowy z ocalałą z Zagłady Avivą Blum-Wachs i ujawnia napięcia między zapisem biograficznym, pamięcią a przemilczeniem i zapomnieniem. Rozmowę poprzedza teoretyczny wstęp, w którym wprowadzone są podstawowe kategorie z zakresu badań nad pamięcią i perspektywy genderowej. Ważnym elementem jest również nakreślenie kontekstów i skupienie się na biografii zarówno interlokutorki, jak i jej matki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arendt, Hannah. Eichmann w Jerozolimie: rzecz o banalności zła. Tłum. Adam Szostkiewicz. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1998.
2.Assmann, Aleida. Między historią a pamięcią. Antologia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
3.Ben-Sefer, Ellen, Linda Shields. „Courage under Adversity: Luba Bielicka-Blum (1906–1973) and the Nursing School of the Warsaw Ghetto”. Health and History 18 (2016), 2: 27–39.
4.Całek, Anita. Biografia naukowa – od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
5.Certeau, Michel de. Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
6.Chebda, Wojciech. Wstęp do Pamięćw ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, red. Waldemar Czachur. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
7.Chutnik, Sylwia. „Ćwiczenia z normalności”. W: Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opiekunkach w czasie wojny, red. Magdalena Kicińska, Monika Sznajderman, 59–68. Wołowiec: Wydawnic¬two Czarne, 2018.
8.Cukierman, Icchak. Nadmiar pamięci (siedem owych lat). Wspomnienia lat 1939–1946. Tłum. Zoja Perelmuter. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
9.Dołowy, Patrycja. Wrócę, gdy będziesz spała. Rozmowy z dziećmi Holocaustu. Wołowiec: Wydaw¬nictwo Czarne, 2019.
10.Gilligan, Carol. In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge: Harvard University Press, 1993.
11.Gross, Jan Tomasz. Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008.
12.Hedgepeth, Sonja M., Rochelle G. Saidel. Introduction to Sexual Violence Against Jewish Women During the Holocaust, red. Sonja M. Hedgepeth, Rochelle G. Saidel. Waltham: Brandeis Uni¬versity Press, 2010.
13.Janicka, Elżbieta. Festung Warschau. Warszawa: Krytyka Polityczna, 2011.
14.Kaplan, Marion. „Did Gender Matter during the Holocaust?”. Jewish Social Studies 24, (2019), 2: 37–56.
15.Kędracki, Janusz. „Odkrywamy Świętokrzyskie. Grzegorzowice”. Gazeta Wyborcza [wydanie interne¬towe], 17.12.2004. Dostęp 26.11.2019. https://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,2452320.html.
16.Kicińska, Magdalena, Monika Sznajderman, red. Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opiekun¬kach w czasie wojny. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018.
17.Kowalska-Leder, Justyna. Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
18.Krall, Hanna. „Strzępy nie na temat. Posłowie”. W: Przecież ich nie zostawię. O żydowskich opie¬kunkach w czasie wojny, red. Magdalena Kicińska, Monika Sznajderman, 197–204. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018.
19.Krall, Hanna. „Sublokatorka”. W: Hanna Krall. Fantom bólu. Reportaże wszystkie. Kraków: Wydaw¬nictwo Literackie, 2017.
20.Janicka, Elżbieta, oprac. „«Sublokatorka» po latach. Z Hanną Krall rozmawiają Elżbieta Janicka i Joanna Tokarska-Bakir”. Studia Litteraria et Historica 2 (2013): 3–26.
21.Maier, Charles S. „Nadmiar pamięci?”. Tłum. Paweł Dobrowolski. W: Antropologia pamięci. Zagad¬nienia i wybór tekstów, red. Paweł Majewski, Marcin Napiórkowski, 471–481. Warszawa: Wydaw¬nictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
22.Marcinkowska, Halina Hila. Wieczni tułacze. Powojenna emigracja polskich Żydów. Warszawa: Pró¬szyński i S-ka, 2019.
23.Margolis-Edelman, Alina. Tego, co mówili, nie powtórzę… Wrocław: Siedmioróg, 1999.
24.„«Myśmy tam żyły jak w jakimś azylu». Alina Margolis-Edelman w rozmowie z Anką Grupiń¬ską”. Tygodnik Powszechny 19 (2004). Dostęp 2.12.2019. https://www.tygodnikpowszechny.pl/ mysmy-tam-zyly-jak-w-jakims-azylu-125305.
25.Nałkowska, Zofia. Dzienniki 1945–1954. T. 6, cz. 1: (1945–1948), red. Hanna Kirchner. Warszawa: Czytelnik, 2000.
26.Noddings, Nel. Caring. A Feminine Approach To Ethics and Moral Education. Berkeley–Los Angeles: University of California Press, 1984.
27.Ofer, Dalia, Lenore J. Weitzman, red. Women in the Holocaust. New Haven–London: Yale Univer¬sity Press, 1998.
28.Pető, Andrea, Louise Hecht, Karolina Krasuska. Introduction to Woman and the Holocaust: New Perspectives and Challenges, red. Andrea Pető, Louise Hecht, Karolina Krasuska, 9–26. War¬szawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2015.
29.Putnam Tong, Rosemarie. Myśl feministyczna. Wprowadzenie. Tłum. Jarosław Mikos, Bożena Umiń¬ska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
30.Sontag, Susan. O fotografii. Tłum. Sławomir Magala. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2017.
31.Sroka, Łukasz Tomasz, Mateusz Sroka. Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł. Kraków–Budapeszt: Austeria, 2015.
32.Stöcker-Sobelman, Joanna. Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2012.
33.Szaynok, Bożena. Ludność żydowska w Polsce (1944–1968), materiały edukacyjne MHŻP Polin w ramach wystawy „Obcy w domu. Wokół Marca ʼ68”.
34.Warakomska, Anna, red. Pamięć o przeszłości w prywatnych narracjach i historiografii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.
35.Waxman, Zoe. Kobiety Holocaustu. Tłum. Joanna Bednarek. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2019.
36.Weinrich, Harald. „Przechowane, czyli zapomniane”. Tłum. Paweł Majewski. W: Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Paweł Majewski, Marcin Napiórkowski, 313–325. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.