Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2019.1.12-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (12) 2019
Poszarpane biografie, czyli o przesiedlonych i wypędzonych kobietach i dzieciach

Autorzy: BOŻENA CHOŁUJ ORCID
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: wysiedlenie wypędzenie poszarpana biografia kobiety dzieci Polki Niemki *
Data publikacji całości:2019-01-31
Liczba stron:20 (57-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule analizowane są wywiady wypędzonych, przesiedlonych, polskich i niemieckich kobiet, zebrane i wydane w formie płyt DVD przez dwie pozarządowe organizacje kobiece działające w Polsce. Publikacje te kierują uwagę na lukę w badaniach historycznych poświęconych wygnaniom i wysiedleniom po II wojnie światowej, które nie uwzględniają specyfiki płci w tych procesach, przez co tracą z oczu kobiety i dzieci. Z nagranych wspomnień kobiet, które w czasie wojny były dziećmi, powstaje poszarpana wspólna biografia wygnania i przesiedlenia. Zakodowane w niej przeżycia, utrata domu, ojczyzny, głód, odrzucenie przez mieszkańców terenów, gdzie trafiały przemieszczające się i przewożone grupy, mają charakter transnarodowy. W artykule opisywana jest przede wszystkim walka kobiet i dzieci o przetrwanie i ich walka z trudnościami dnia codziennego w drodze prowadzącej w nieznane w atmosferze ciągłego zagrożenia. Celem analiz jest pokazanie poszarpanej biografii wypędzeń i przesiedleń jako obiektu badawczego dla badań z zakresu biografistyki. Jest to swoistego rodzaju biografia bez regionu, na którą do tej pory w Polsce nie ma miejsca w badaniach historycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buras, Piotr, Piotr Majewski, wybór i oprac. Pamięć wypędzonych. Grass, Beneš i środkowoeuro¬pejskie rozrachunki. Antologia tekstów polskich, niemieckich i czeskich. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 2003.
2.Groth, Jarosław. „Psychoanalityczne podstawy koncepcji mentalizowania – teoria myślenia Wil¬freda R. Biona”. W: Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej, red. Lidia Cierpiałkowska, Dominika Górska, 93–111. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. Dostęp 24.05.2019. https//repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21620/1/Cierpialkowska_Gorska_Mental¬izacja_2016_RC%20-%204%20kor_13_9_2016.pdf%20-%20Adobe%20Acrobat%20Pro.pdf.
3.Hausen, Karin. „Die Polarisierung der «Geschlechtscharaktere». Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben” W: Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas. Neue Forschungen. Industrielle Welt, red. Werner Conze, 367–393. Stuttgart: Klett: 1976.
4.Hirsch, Helga. „Jak trauma pozostawia ślady”. W: Pamięć wypędzonych. Grass, Beneš i środkowoeuropejskie rozrachunki. Antologia tekstów polskich, niemieckich i czeskich, wybór i oprac. Piotr Buras, Piotr Majewski, 125–127. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 2003.
5.Iwasiów, Inga. „Eseizowanie”. Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 1 (2018), 10: 7–12.
6.Jakubowski, Piotr. „Narracyjność (z punktu widzenia semiotyki kultury)”. Studia Kulturoznawcze 3 (2013), 1: 45–66. Dostęp 25.05.2019. https://issuu.com/kulturoznawstwo/docs/sk_2013_3.
7.Kristeva, Julia. Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Tłum. Maciej Falski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.
8.von Laer, Hilde. We dworze Charlottenhof. Obrazki z życia ostatniego pokolenia nowomarchijskiej szlachty z Sosen. Tłum. Leszek Biczyk. Gorzów Wielkopolski: Towarzystwo Przyjaciół Archi¬wum i Pamiątek Przeszłości, 1995.
9.Nasiłowska, Anna. „Porządki w bibliotece”. Teksty Drugie 1 (2019): 7–12.
10.Ochwał, Renata. „ECHOGORZOWA.PL” 7. 06. 2016. Dostęp 22.05.2019. http://www.echogorzowa. pl/news/30/na-szlaku/2016-06-07/kiedys-bylo-tu-pieknie-i-tetnilo-zycie-15050.html.
11.Scott, Joan W. Wstęp do Feminism and history, red. Wallach Scott, 1–13. Oxford: Oxford Univer¬sity Press, 1996.