Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2021.2.17-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (17) 2021
„Dopełniacz. Mnie”. Styl egzystencjalny jako problem tekstów biograficznych Artura Daniela Liskowackiego

Autorzy: TOMASZ MIZERKIEWICZ ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: styl styl egzystencjalny biografia osoba polska proza najnowsza Artur Daniel Liskowacki Wiesław Dymny Andrzej Żywicki Roman Bratny
Rok wydania:2021
Liczba stron:17 (19-35)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaproponowano analizę tekstów biograficznych, w których opisywana osoba ujawnia się jako styl egzystencjalny (określenie Michela Foucaulta). Postać ta przypomina „autora jako gest”, wedle formuły Giorgia Agambena, czyli rozumiana być powinna jako „miejsce możliwe”, przestrzeń potencjalności danej osoby. Badanie tekstów Artura Daniela Liskowackiego w tym kontekście pozwala wyjaśnić jego upodobanie do zapisów biograficznych fascynacją osobami jako „miejscami możliwymi”, ujawnianymi przez pewne style egzystencjalne. W niektórych esejach zobrazowany został także sposób wnikania stylu portretowanej osoby w praktyki życia pisarza, co Marielle Macé opisała jako „włączanie do gry” wybranych form życia. Analiza stylu egzystencjalnego uprzytamnia także, dlaczego nawet najbardziej „niegodziwy” żywot staje się dogodną okazją do zapisu biograficznego, czego dowodzi szkic pisarza na temat Romana Bratnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agamben, Giorgio. „Autor jako gest”. W: tegoż, Profanacje. Tłum. Mateusz Kwaterko, 78–92. War¬szawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006.
2.Dionysius of Halicarnassus. The Roman Antiquities. London: The Loeb Classical Library, 1960.
3.Felski, Rita. Hooked. Art and Attachment. Chicago: The University of Chicago Press, 2020.
4.Foucault, Michel. Historia seksualności. Tłum. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant, Krzysztof Matuszewski. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1995.
5.James, David. „Critical Solace”. New Literary History 47 (2016), 4: 481–504.
6.Liskowacki, Artur Daniel. „Bratny. Zdrada Kolumba”. W: tegoż, Brzuch Niny Conti, 49–68. Szcze¬cin-Bezrzecze: Wydawnictwo Forma, Dom Kultury 13 Muz, 2019.
7.Liskowacki, Artur Daniel. „Dymny rozwiera ramiona”. W: tegoż, Brzuch Niny Conti, 38–48. Szcze¬cin-Bezrzecze: Wydawnictwo Forma, Dom Kultury 13 Muz, 2019.
8.Liskowacki, Artur Daniel. „Ludzik. Opowieść obrazkowa”. W: tegoż, Kronika powrotu, 217–239. Szczecin: Wydawnictwo Forma, 2012.
9.Macé, Marielle. „Ways of Reading, Modes of Being”. Transl. Marlon Jones. New Literary History 44 (2013), 2: 213–229.
10.Madejski, Jerzy. „Do(tykanie) osoby. Współczesna biografistyka literacka”. W: tegoż, Praktykowanie autobiografii. Przyczynki do literatury dokumentu osobistego i biografistyki, 223–241. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017.
11.Nycz, Ryszard. „Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności”. W: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, 50–87. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 2001.
12.Sloterdijk, Peter. Musisz życie swe odmienić. O antropotechnice. Tłum. Jarosław Janiszewski. War¬szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.