Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2019.1.12-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (12) 2019
Uwięzione ciało. Wokół Listów z cytadeli 1886 Bronisławy Waligórskiej

Autorzy: MONIKA ŚWIERKOSZ ORCID
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: ciało rewolucjonistka więzienie biografia
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (231-243)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem książki Bronisławy Waligórskiej Listy z Cytadeli 1886, przygotowanej do druku przez Monikę Rudaś-Grodzką wraz z zespołem Archiwum Kobiet. Autorka przybliża metodologiczne rysy projektu naukowego Archiwum w kontekście koncepcji women’s history, jak również przygląda się postaci Waligórskiej w perspektywie zakorzenionych w polskiej tradycji kulturowej wyobrażeń rewolucjonistek. Zwraca także uwagę na ograniczającą dla kobiecych biografii rolę mitu oraz znaczenie cielesności w odzyskiwaniu materialnego (i historycznego) wymiaru przez ich osobiste zapiski. Podkreślony zostaje również związek między ciałem i przestrzenią więzienia oraz jego wpływ na kształt korespondencji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baumgarten, Leon. Dzieje Wielkiego Proletariatu. Warszawa: Książka i Wiedza, 1966.
2.Benjamin, Walter. „O pojęciu historii”, w: Benjamin Walter, Konstelacje. Wybór i tłum. Adam Lip¬szyc, Anna Wołkowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
3.Derrida, Jacques. Widma Marksa. Tłum. Tomasz Załuski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
4.Iwasiów, Inga. Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie. Warszawa: WAB, 2004.
5.Figner, Wiera. Trwały ślad. Cz. 2: Kiedy zatrzymały się godziny życia. Tłum. Julia Mincowa, War¬szawa: Książka i Wiedza, 1962.
6.Foucault, Michel. „Kultura siebie”. W: Michel Foucault, Historia seksualności. Tłum. Bogdan Bana¬siak, Tadeusz Komendant, Krzysztof Matuszewski, 307–328. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2010.
7.Foucault, Michel. „Ciało skazańców”. W: Michel Foucault, Nadzorować i karać: narodziny więzienia, tłum. Tadeusz Komendant, 7–31. Warszawa: Aletheia, 2009.
8.Luksemburg, Róża. Listy z więzienia. Tłum. Maria Bilewiczowa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.
9.Marzec, Andrzej. Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności. War¬szawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2015.
10.Mrozik, Agnieszka. „Siłaczka”. W: …czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, red. Monika Rudaś-Grodzka i in., 546–566. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2016.
11.Nochlin, Linda. „Dlaczego nie było wielkich artystek”. Tłum. Barbara Limanowska. Ośka 3 (1999): 52–56.
12.Rudaś-Grodzka. Monika „Powstańcy styczniowi i ich córki terrorystki”. W: Rok 1863. Narodziny nowej Polski, red. Monika Rudaś-Grodzka, Ewa Serafin, Barbara Smoleń, Agnieszka Wróbel, 168–195. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2016.
13.Szlaki kobiet. Przewodniczka po Polsce emancypantek, red. Ewa Furgał. Kraków: Fundacja Przestrzeń Kobiet, 2015.
14.Walker, Alice. „W poszukiwaniu ogrodów naszych matek”. Tłum. Marta Mazurek. W: Teorie wywro¬towe. Antologia przekładów, red. Agnieszka Gajewska, 375–387. Poznań: Wydawnictwo Poznań¬skie, 2012.
15.Wawrzykowska-Wierciochowa, Dionizja. Nie po kwiatach los je prowadził… Kobiety w ruchu rewo¬lucyjnym. Warszawa: Iskry, 1987.
16.Wat, Aleksander. Mój wiek. Pamiętnik mówiony. T. 1. Kraków: Universitas, 2011.