Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.2.11-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (11) 2018
Nienormatywne pożądanie i problem z tożsamością w autobiograficznej prozie Karla Ove Knausgårda

Autorzy: Jakub Rawski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Słowa kluczowe: literatura norweska dziecko nienormatywność tożsamość płeć kulturowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (59-71)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia propozycję interpretacyjną czwartego tomu autobiograficznego cyklu powieściowego Karla Ove Knausgårda Moja walka. Powieść dostarcza interesującego materiału badawczego pod względem zobrazowanego w utworze problemu tożsamościowego i nienormatywnego pożądania związanego z erotyczną transgresją, która nie powinna zaistnieć z powodów etycznych (pożądanie względem nieletniej uczennicy). Metodologia wykorzystana w artykule sytuuje się na granicy dociekań psychoanalitycznych, teorii gender i poetyki queer.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bastide, Roger. Socjologia chorób psychicznych. Tłum. Maria Renata Pragłowska. Warszawa: PWN, 1972.
2.Butler, Judith. Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Tłum. Karolina Krasuska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008.
3.Czermińska, Małgorzata. Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2000.
4.Foucault, Michel. Historia seksualności. T. I: Wola wiedzy. Tłum. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski. Warszawa: Czytelnik, 1995.
5.Freud, Sigmund. Pisma społeczne. T. IV. Oprac. R. Reszke. Tłum. Aleksander Ochocki, Maria Poręba, Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1998.
6.Grochowiak, Stanisław. „Dziecięcość”. W: tenże, Bilard. Warszawa: Czytelnik, 1977.
7.Knausgård, Karl Ove. Moja walka. Księga czwarta. Tłum. Iwona Zimnicka. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016.
8.Knausgård, Karl Ove. Ute av verden. Oslo: Tiden Norsk Forlag, 1998.
9.Kosofsky Sedgwick, Eve. Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire. New York: Columbia University Press, 1985.
10.Kosofsky Sedgwick, Eve. Epistemology of the Closet. Berkeley–Los Angeles: University of California Press, 1990.
11.Kosofsky Sedgwick, Eve. „Męskie pragnienie homospołeczne i polityka seksualności”. Tłum. Adam Ostolski. Krytyka Polityczna 9/10 (2005): 176–186.
12.Kosofsky Sedgwick, Eve, Adam Frank. „Wstyd w czasie cybernetycznej analogii. Czytając Silvana Tomkinsa”. Tłum. Anna Barcz. W: Pamięć i afekty, red. Zofia Budrewicz, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, 23–61. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, 2014.
13.Kuźma, Erazm. „Od wyrazu do intymności”. W: Intymność wyrażona, red. Marian Kisiel, Maciej Tramer, 9–20. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.
14.Lubas-Bartoszyńska, Regina. Między autobiografią a literaturą. Warszawa: PWN, 1993.
15.Przyłuska-Urbanowicz, Katarzyna. Pupilla. Metamorfozy figury drapieżnej dziewczynki w wyobraźni symbolicznej XX wieku. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2014.
16.Sontag, Susan. „Wyobraźnia pornograficzna”. Tłum. I. Sieradzki. Teksty 2 (1974): 36–58.
17.Žižek, Slavoj. Przekleństwo fantazji. Tłum. Adam Chmielewski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.