Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2018.44-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 44 (2018)
Tożsamość człowieka w relacji z Bogiem w ujęciu Abrahama J. Heschela (The problem of human being’s identity in relationship with God in philosophy of Abraham J. Heschel)

Autorzy: Bożena Listkowska ORCID
Instytut Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Słowa kluczowe: człowiek Bóg tożsamość relacja cierpienie
Rok wydania:2018
Liczba stron:19 (41-59)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W filozofii Abrahama J. Heschela człowiek doświadcza egzystencjalnego cierpienia, ponieważ nie wie, kim jest. Boi się prawdy o sobie. Ucieka od niej. Oskarża siebie o egoizm i bezduszność. Jest przerażony pesymistyczną wizją ludzkiej natury i samego siebie. Oddaje życie w ręce Boga. Próbuje rozpoznać Jego wolę, odgadnąć życzenia. Ponieważ jest to przedsięwzięcie niezwykle trudne – jeśli nie niewykonalne – skazuje się na niepokój i niepewność. Im silniejszy niepokój odczuwa, tym bardziej kieruje się ku Bogu. Czy to skierowanie jest wynikiem woli budowania z Bogiem relacji, czy ucieczką od siebie? Czy spełnianie życzeń Boga jest odkrywaniem własnej tożsamości czy porzucaniem jej?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arystoteles, (2008). Etyka nikomachejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
3.Buber, M. (1993). Problem człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Buber, M. (1995). Dwa typy wiary. Kraków: Wydawnictwo Znak.
5.Fromm, E. (2008). Ucieczka od wolności. Warszawa: Czytelnik.
6.Fromm, E. (2012). Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Gogacz, M. (1976). Poszukiwanie Boga. Wykłady z metafizyki Absolutnego Istnienia, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
8.Gogacz, M. (1985). Człowiek i jego relacje (materiały do filozofii człowieka). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
9.Heschel, A.J. (2001a). Człowiek nie jest sam. Filozofia religii. Kraków: Wydawnictwo Znak.
10.Heschel A.J. (2001b). Prosiłem o cud. Antologia duchowej mądrości. Poznań: W drodze.
11.Heschel, A.J. (2008). Człowiek szukający Boga. Kraków: Wydawnictwo Znak.
12.Heschel, A.J. (2010). Pańska jest ziemia. Kraków: Wydawnictwo Esprit.
13.Heschel, A.J. (2014a). Kim jest człowiek? Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo PUNCTUM.
14.Heschel, A.J. (2014b). Prorocy. Kraków: Wydawnictwo Esprit.
15.Heschel, A.J. (2015a). Bóg szukający człowieka. Podstawy filozofii judaizmu. Kraków: Wydawnictwo Esprit.
16.Heschel A.J. (2015b). Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka. Kraków: Wydawnictwo Esprit.
17.Kasimow, H., Sherwin, B.L. (red.). (2005). Żadna religia nie jest samotną wyspą. Abraham Joshua Heschel i dialog międzyreligijny. Kraków: Wydawnictwo WAM.
18.Kierkegaard, S. (2000). Pojęcie lęku. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
19.Kierkegaard, S. (2008). Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć. Kraków: Wydawnictwo Homini.
20.Krajewski, S. (2014). Abraham Joshua Heschel o naszym człowieczeństwie. W: A.J. Heschel, Kim jest człowiek? (s. 7-16). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo PUNCTUM.
21.Pascal, B. (1972). Myśli. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
22.Sherwin, B.L. (2003). Abraham Joshua Heschel. Kraków: Wydawnictwo WAM.
23.Szczerbiński, W. (2000). Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.