Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2019.46-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 46 (2019)
Neutralność państwa wobec religii w świetle Charlesa Taylora koncepcji sekularyzacji (State’s Neutrality towards Religion in the Light of Charles Taylor’s Secularization Concept)

Autorzy: Antoni Torzewski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Słowa kluczowe: sekularyzacja religia państwo neutralność Taylor
Rok wydania:2019
Liczba stron:18 (57-74)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wokół sekularyzacji toczy się obecnie ożywiona dyskusja. Problem ten jest jednak o wiele bardziej złożony niż mogłoby się wydawać. Sekularyzacja bowiem to nie tylko rozdział państwa od religii, lecz również szereg innych postulatów i założeń, o których często się zapomina. Charles Taylor przedstawia swoją koncepcję sekularyzacji w dziele Secularism and Freedom of Conscience, gdzie wyróżnia dwie grupy postulatów sekularyzmu. W tym artykule skupie się na omówieniu sześciu kwestii związanych z postulatem neutralności państwa wobec religii, które pojawiają się na gruncie filozofii Taylora, lecz zarazem wykraczają poza nią. Rozważania nad neutralnością państwa wobec religii stanowią również podstawę do postawienia pytania o sensowność sekularyzacji i jej realne zastosowanie w życiu publicznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barnat, D. (2013). Świeckość jako podłoże rozumienia. Diametros, 36, 1–26.
2.Barnat, D. (2017). Sekularyzm polityczny a spór o przekonania sumienia. Roczniki Filozoficzne, 4 (64), 293–323.
3.Dawkins, R. (2007). Bóg urojony. Tłum. P. Szwajcer. Warszawa: CiS.
4.Jasiński, K. (2016). Charlesa Taylora rozumienie sekularyzacji. Nurt SVD, 2, 396–415.
5.Kant, I. (1993). Religia w obrębie samego rozumu. Tłum. A. Bobko. Kraków: Znak.
6.Kotarbiński, T. (1987). Pisma etyczne. Wrocław: Ossolineum.
7.Laegaard, S. (2013). Secular Religious Establishment. A Framework for Discussing the Compatibility of Institutional Religious Establishment with Political Secularism. Philosophy and Public Issues (New Series), 2 (3), 119–157.
8.Taylor, Ch. (1999). A Catholic Modernity. New York–Oxford: Oxford University Press.
9.Taylor, Ch. (2002). Oblicza religii dzisiaj. Tłum. A. Lipszyc. Kraków: Znak.
10.Taylor, Ch. (2004). Modern Social Imaginaries. Durham–London: Duke University Press.
11.Taylor, Ch. (2007). A Secular Age. Cambridge (MA): Harvard University Press.
12.Taylor, Ch., Maclure, J. (2011). Secularism and Freedom of Conscience. Cambridge (MA)–London: Harvard University Press.
13.Rorty, R. (1997). Religious Faith, Intellectual Responsibility and Romance. W: R.A. Putnam (red.), Cambridge Companion to William James (s. 84–102). Cambridge: Cambridge University Press.
14.Rorty, R. (1999). Philosophy and Social Hope. Harmondsworth: Penguin Books.
15.Rorty, R. (2011). An Ethics for Today. New York: Columbia University Press.
16.Rousseau, J.J. (2002). Umowa społeczna. Tłum. A. Peretiakowicz. Kęty: Antyk Marek Derewiecki.
17.Węcławski, T. (1995). Wspólny świat religii. Kraków: Znak.
18.Wittgenstein, L. (1995). Uwagi o religii i etyce. Tłum. W. Sady, M. Kawecka,W. Walentukiewicz. Kraków: Znak.
19.Vattimo, G., Rorty, R. (2005). The Future of Religion. New York: Columbia University Press.
20.Vattimo, G. (1999). Belief. Stanford: Stanford University Press.