Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 42.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Ograniczenia zasobów informacji publicznej jako przyczyna zawodności państwa
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
2. Polskie parki narodowe – ujęcie instytucjonalne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
3. Rozumienie libertarianizmu
(Analiza i Egzystencja)
30 (2015) 2015 Przejdź
4. Ocena prywatyzacji z różnych punktów widzenia na przykładzie Polski
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
5. E-gospodarka a państwo – aspekt instytucjonalny w zarysie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
6. Superpower czy superstate? Dylematy unijnej obecności na arenie międzynarodowej
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Przejdź
7. Relationship between Religion, Politics and Society in Eastern Europe after 1989 as exemplified by the Czech Republic and Poland
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
8. Koncepcja państwa według tradycjonalistów katolickich
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Przejdź
9. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Solidarność jako podstawowa wartość społeczna. Teoria i praktyka działania solidarnego w Polsce i Niemczech, Kulice 14-16 VI 2012 r.
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Przejdź
10. Polityka rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prywatyzacji Stoczni Gdynia SA
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Przejdź
11. Liberalizm a dobro wspólne
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
12. Szkoła, uniwersytet i państwo w służbie wychowania Polaków
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
13. Autonomia – przymus – granice karania (uwagi na tle filozofii Josepha Raza)
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
14. Wolność i prawo a ideał wzajemnej życzliwości
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Przejdź
15. Globalizacja a sprzeczności patriotyzmu
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Przejdź
16. Rynek obligacji państwowych w dobie ujemnych stóp procentowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
17. Wpływ prezydenta Václava Havla na czechosłowacki i czeski porządek prawny w latach 1989–2003
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Przejdź
18. Zmiany wprowadzane w roku 2015/2016 w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej – refleksje wybrane
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Przejdź
19. Zmiany dyskursu o inżynierii społecznej pod wpływem pierwszej i drugiej wojny światowej jako czynnik stabilizaji/destablilizacj ładu międzynarodowego.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
20. Płynność, rentowność, dywidenda czy wielkość? Dominujące kryterium inwestycyjne inwestora instytucjonalnego na przykładzie państwowego funduszu majątkowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
21. Socio-political Dimension of the Islamic Umma
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Przejdź
22. Zróżnicowanie rentowności sprzedaży w spółkach pracowniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
23. Państwowe fundusze majątkowe jako czynnik rozwoju krajów Afryki
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
24. Wizja (wyobrażenie) powojennego państwa w myśli politycznej konspiracyjnej organizacji „Unia”
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Przejdź
25. Model perspektywicznego systemu e-VAT jako usługi społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
26. Neutralność państwa wobec religii w świetle Charlesa Taylora koncepcji sekularyzacji (State’s Neutrality towards Religion in the Light of Charles Taylor’s Secularization Concept)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
27. Naród - pojęcie niedookreślone?
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Przejdź
28. Secesja części terytorium państwa w świetle prawa międzynarodowego publicznego. Zarys problematyki
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2019 (25) 2019 Przejdź
29. Medializacja sposobem na oligarchizację demokracji
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
30. Religijne czy świeckie (polityczne) pochodzenie prawa w Mezopotamii (?)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
31. Suprastaatliche Globalherrschaft
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
32. Marksizm i konfucjanizm w ideologii Komunistycznej Partii Chin
(Nowa Krytyka)
42 rok 2019 2019 Przejdź
33. Parish Registers in the Archival Fonds of the State Archives in Szczecin
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Przejdź
34. Jak niemiecki Marienkirche stał się polską Katedrą Wniebowzięcia NMP w świetle akt z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
35. Cardinal Stefan Wyszynski’s personalist-communitarian concept of the state and the socio-political transformations of Poland in the post-war decades
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
36. Register Files of The State Enterprise and the Joint Stock Company “Żegluga Polska” in Gdynia as a Source in Research on the Polish Merchant Navy under the Second Polish Republic
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Przejdź
37. Źródła do dziejów Odry w Archiwum Państwowym w Szczecinie (do 1945 roku)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Przejdź
38. O zasobie zaginionego historycznego archiwum miasta Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Przejdź
39. Henryk Lesiński, archiwista, dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Przejdź
40. Prawo w ramach koncepcji prawodawstwa jako uczenia się
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Przejdź
41. Konstytucja gwarancją ochrony praw i interesów państwa
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Przejdź
42. Niezależność polskiej administracji wyborczej – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2023 (45) 2023 Przejdź
Strona