Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2013 (26)
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Solidarność jako podstawowa wartość społeczna. Teoria i praktyka działania solidarnego w Polsce i Niemczech, Kulice 14-16 VI 2012 r.

Autorzy: Arkadiusz Krawcewicz
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Współpraca polsko-niemiecka, solidarność, państwo
Data publikacji całości:2013
Liczba stron:8 (147-154)

Abstrakt

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Solidarność jako podstawowa wartość społeczna. Teoria i praktyka działania solidarnego w Polsce i Niemczech, Kulice 14-16 VI 2012 r.

Bibliografia

1.Benken P., Integracja europejska w obliczu kryzysu, „Myśl.pl. Pismo społeczno-polityczne” 2012, nr 2 (23).
2.Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – Fakty – Ludzie – Wydarzenia, [b.m.w.] 2009.
3.Review of the conference Solidarity as a Fundamental Public Value. Theory and Practice of Solidarity Action in Poland and Germany (14 – 16 June 2012, Kulice)