Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2014 (30)
Superpower czy superstate? Dylematy unijnej obecności na arenie międzynarodowej

Autorzy: Maciej Drzonek
Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Unia Europejska, stosunki międzynarodowe, uczestnicy stosunków międzynarodowych, supermocarstwo, superpaństwo
Rok wydania:2014
Liczba stron:11 (23-33)

Abstrakt

W 2000 roku w Warszawie premier Wielkiej Brytanii Tony Blair zapowiedział, że UE będzie stawać się supermocarstwem, lecz nie superpaństwem. Na początku XX I w. rola UE na arenie międzynarodowej wzrosła – znajduje się w niej 28 państw europejskich. Jak jednak określić charakter unijnej obecności w stosunkach międzynarodowych? W artykule zaprezentowano różne kategoryzacje aktorów międzynarodowych wskazując, że trudno w nich ujmować współczesną UE, ponieważ nie jest ona państwem, a zatem nie jest też superpaństwem. Przykład reakcji UE wobec kryzysu na Ukrainie pokazał, że nie można jej określać mianem supermocarstwa.

Bibliografia

1.Bale T., European Politics. A Comparative Introduction, New York 2005.
2.Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1992.
3.Blair T., A Superpower, but not superstate, www.theguardian.com/politics/2000/oct/07/uk.tonyblair
4.Bomberg E., Stubb A., The European Union. How Does it Work?, New York 2003.
5.Bomberg E., Stubb A., European Union Politics, New York 2003.
6.Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2008.
7.Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa–Kraków 2000.
8.Hix S., The Political System of the European Union, 2nd edition, New York 2005.
9.Jartyś J., Staszczyk A., Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. Pomostowość czy buforowość?, Szczecin 2008.
10.Jellinek G., Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1924.
11.Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.
12.Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Warszawa 2007.
13.Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, funkcjonowanie, red. Haliżak E., Kuźniar R., Warszawa 1994.
14.Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. Haliżak E., Kuźniar R., Warszawa 2006.
15.Współczesne stosunki międzynarodowe, red. Łoś-Nowak T., Wrocław 1997.