Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2020.42-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 42, 2020
Parish Registers in the Archival Fonds of the State Archives in Szczecin
(Księgi metrykalne w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie)

Autorzy: Radosław Gaziński ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny
Słowa kluczowe: ewangelickie księgi metrykalne Archiwum Państwowe w Szczecinie Pomorze Nowa Marchia demografia historyczna
Rok wydania:2020
Liczba stron:21 (177-197)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 520

Abstrakt

W artykule wskazano na wartość, jaką dla badań demograficznych przedstawiają ewangelickie księgi metrykalne przechowywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Zaprezentowano również strukturę wewnętrzną pomorskich i nowomarchijskich ksiąg metrykalnych z ukazaniem zmian zachodzących w zawartych w nich zapisach na przestrzeni ponad 350 lat (od końca XVI do połowy XX w.). Materiał ma również zachęcić potencjalnych naukowców do wykorzystywania opisanych źródeł w pracy badawczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gaziński, Radosław, Paweł Gut, Maciej Szukała, eds. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Akta do 1945 roku. Warszawa–Szczecin: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – Wydział Wydawnictw, 2002.
2.Gaziński, Radosław, Agnieszka Gut, Paweł Gut, Dariusz Szudra, Maciej Szukała. “Śluby w ewangelickiej parafii Jasienica pod Szczecinem w latach 1778–1880.” Przeszłość Demograficzna Polski 28 (2007): 27–111.
3.Grüneberg, Georg, ed. Kirchenbücher, Kirchenbuch-Duplikate und Standesamtsregister der ehemals brandenburgischen Kreise Königsberg, Soldin, Landsberg, Arnswalde, Friedeberg, Ost- und Weststernberg, Crossen, Züllichau-Schwiebus, Guben und Sorau, Schwerin, Meseritz, Bomst. Bestandverzeichnis. Lenzen: Verlag G. Grüneberg, 1998.
4.Grzelak, Jerzy. “Spis ksiąg metrykalnych i ich duplikatów w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie.” Szczeciński Informator Archiwalny 7 (1992): 53–141.
5.Hruszka, Czesława. “Księgi metrykalne i akta stanu cywilnego w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu.” Archeion 55 (1970): 59–78.
6.Kościelna, Alicja. Inwentarz. Zbiór ewangelickich ksiąg metrykalnych z Pomorza i Nowej Marchii 1581–1947. Szczecin: Archiwum Państwowe w Szczecinie, 2011.
7.Kościelak, Sławomir. “Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z II połowy XVIII wieku, nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym protestanckim ośrodku.” Przeszłość Demograficzna Polski 40 (2018): 83–103.
8.Kośka, Małgorzata, Dorota Lewandowska. “Księgi metrykalne różnych wyznań z terenów tzw. zabużańskich przechowywane w AGAD.” Przeszłość Demograficzna Polski 20 (1997): 129–144.
9.Krochmal, Anna, Michał Proksa. Akta metrykalne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Przemyśl: Archiwum Państwowe w Przemyślu, 1998.
10.Kwiatkowska, Wiesława. Kancelaria Ewangelickiego Kościoła Unickiego w Prusach Zachodnich w latach 1817–1924 i pozostałe po niej akta. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.
11.Laszuk, Anna, ed. Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych. Przewodnik. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2003.
12.Mandziuk, Józef. “Księgi metrykalne województwa jeleniogórskiego w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.” Przeszłość Demograficzna Polski 16 (1985): 197– 203.
13.Pawlik, Radosław. Kapituła katedralna w Kamieniu Pomorskim na przełomie epok (1498–1549). Warszawa–Szczecin: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2019.
14.Raddatz, Carlies Maria, ed. Landeskirchliches Archiv Greifswald. Greifswald: Landesarchiv Greifswald, 1995.
15.Rodig, Uwe, ed. Verzeichnis der pommerschen Kirchenbücher im Vorpommerschen Landesarchiv Greifswald. Rostock–Bremen: Edition Temmen, 1996.
16.Rymar, Dariusz A., ed. Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – Wydział Wydawnictw, 2002.
17.Rymar, Dariusz A., Stanisława Janicka, Teresa Kuciak. “Spis ksiąg metrykalnych i ich duplikatów w zasobie Oddziału AP w Gorzowie Wielkopolskim.” Szczeciński Informator Archiwalny 8 (1993): 69–135.
18.Stache, Christa, ed. Verzeichnis der Kirchenbücher im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin. Berlin: Evangelisches Zentralarchiv in Berlin, 1992.
19.Spruth, Herbert. “Pommersche Kirchenbücher und Standesamtsregister 1968.” Baltische Studien 54 [according to the new numbering system] (1968): 115–122.
20.Szulc, Zofia. “Akta metrykalne w zbiorach Archiwum Państwowego w Rzeszowie.” Prace Historyczno-Archiwalne 4 (1996): 244–254.
21.Szultka, Zygmunt. “Stosunki wyznaniowe i kościelne w XVIII i początkach XIX wieku.” In: Historia Pomorza, ed. Gerard Labuda. vol. 2: Do 1815. Part 3: Pomorze Zachodnie w latach 1648–1815, eds. Zygmunt Szultka, Henryk Lesiński, Dariusz Łukasiewicz, Alfred Wielopolski, 842–874. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.
22.Szultka, Zygmunt. “Stosunki wyznaniowe i kościelne w Prusach w XVIII w.” In: Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701–1806), ed. Bogdan Wachowiak, 745–764. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010.
23.Wachowiak, Bogdan, Andrzej Kamieński. Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowożytnych (1500–1701). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001.
24.Wachowiak, Bogdan. “Reformacja na Pomorzu Zachodnim i w Nowej Marchii.” In: Historia Pomorza. vol. 2: Do roku 1815, ed. Gerard Labuda. Part 1: (1464/66–1648/57), eds. Marian Biskup, Maria Bogucka, Antonii Mączak, Bogdan Wachowiak, 802–825. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1976.
25.Wachowiak, Bogdan. “Upadek państwa zachodniopomorskiego.” In: Historia Pomorza. vol. 2: Do roku 1815, ed. Gerard Labuda. Part 1: (1464/66–1648/57), eds. Marian Biskup, Maria Bogucka, Antonii Mączak, Bogdan Wachowiak, 994–1003. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1976.
26.Wehrmann, Martin. “Die kirchenbücher in Pommern.” Baltische Studien 42 [according to the old numbering system] (1892): 201–280.
27.Wermes, Martina, Renate Jude, Marion Bähr, Hans Jürgen Voigt, eds. Bestandverzeichnis der Deutschen Zentralstelle für Genealogie Leipzig. Part 1: Die Kirchenbuchunterlagen der östlichen Provinzen Posen, Ost- und Westpreußen, Pommern und Schlesien. Neustadt/Aisch: Verlag AG Degener & Co, 1991.
28.Ziobro, Wojciech. “Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Strzyżewie z lat 1784–1918 – stan zachowania i możliwość odtworzenia ruchu naturalnego ludności.” Przeszłość Demograficzna Polski 39 (2017): 97–115.
29.Ziobro, Wojciech, Radosław Waśko. “Bazy danych w opracowaniu galicyjskich ksiąg metrykalnych.” Galicja. Studia i Materiały 4 (2018): 289–304.