Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 42, 2020

Rok wydania:2020
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (3-3) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (4-4) --- Więcej
*

Słowo od redakcji

1 (7-7) Dariusz K. Chojecki Więcej
1.

The Issue of Infant Mortality in Polish Historical Research


(Problematyka umieralności niemowląt w polskich badaniach historycznych)
27 (9-35) Dawid Dziuba Więcej
2.

Did the Abolition of Serfdom Affect the Life Cycle of Peasants in the Western Part of the Grodno Governorate in the 19th and Early 20th Centuries?


(Czy uwłaszczenie wpłynęło na cykl życiowy chłopów w zachodniej części guberni grodzieńskiej w XIX i początkach XX wieku?)
37 (37-73) Cezary Kuklo Więcej
3.

The Register of the Dead from Cholera in Vilnius Pohulanka Hospital in 1831 as a Source for Demographic and Social Studies


(Rejestr zgonów cholerycznych w wileńskim szpitalu Pohulanka z 1831 roku jako źródło do badań demograficznych i społecznych)
20 (75-94) Iwona Janicka Więcej
4.

Did the Sex Ratio at Birth Reflect Social and Economic Inequalities? The Pilot Study from the Poznań Province, 1875–1913


(Czy wskaźnik proporcji płci przy urodzeniu odbijał nierówności społeczne i ekonomiczne? Pilotażowe badania prowincji poznańskiej (1875–1913))
27 (95-121) Grażyna Liczbińska, Agnieszka Sobkowiak Więcej
5.

The Process of Demographic Transition in Lands of the Former Polish-Lithuanian Commonwealth and Other Areas with Polish-Speaking Populations, 1865–1912


(Przebieg procesu przejścia demograficznego na ziemiach dawnego państwa polsko-litewskiego oraz na innych obszarach z polskojęzyczną ludnością w latach 1865–1912)
24 (123-146) Józef Pociecha Więcej
6.

Population of Gubin District in the Context of Situational and Statistical Reports in the Years 1945–1949


(Ludność powiatu gubińskiego w świetle sprawozdań sytuacyjno-statystycznych z lat 1945-1949)
29 (147-175) Hanna Kurowska Więcej
7.

Parish Registers in the Archival Fonds of the State Archives in Szczecin


(Księgi metrykalne w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie)
21 (177-197) Radosław Gaziński Więcej
*

Interaktywny Atlas statystyczno-demograficzny Królestwa Polskiego – projekt badawczy

6 (199-204) Krzysztof Narojczyk Więcej
*

Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2018 roku

4 (205-208) Piotr Rachwał Więcej