Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 30 (2015)
Rozumienie libertarianizmu

Autorzy: Hubert Staśkiewicz
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: libertarianizm, liberalizm, państwo minimalne, Carl Menger, Murray Rothbard, David Nolan
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (109-126)

Abstrakt

This scientific article treats of libertarianism. This school of political thought is based on methodological individualism, methodological subjectivism, anti-empiricism, apriorism. Libertarian philosophers demand almost absolute freedom in every area of life and that is why they are at the opposite pole to all totalitarian ideologies. The greatest influence on the understanding of libertarianism had Carl Menger, Murray Rothbard and David Nolan.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej, Warszawa: Wydawnictwo Na- ukowe PWN.
2.Belsham W. (1789), Essays, Philosophical, Historical and Literary, London: C. Dilly.
3.Boaz D. (2005), Libertarianizm, Poznań: Zysk i S-ka.
4.Bulloch A., Stellybress O. (red.) (1983), The Fontana Dictionary of Modern Thought, London: Fontana Collins
5.Chmielowski M. (2009), Konserwatyzm i postkonserwatyzm w myśli Hansa- -Hermanna Hoppego, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
6.Ćwikliński H. (red.) (2004), Polityka gospodarcza, Gdańsk: Wydawnictwo Uni- wersytetu Gdańskiego.
7.Davies N. (1998), Europa: Rozprawa historyka z historią, Kraków: Znak.
8.Gross J. (2001), Byron – the erotic liberal, Lanham: Rowman & Little eld Publishers.
9.Hoiberg D. (red.), Encyklopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/ topic/339321/libertarianism.
10.Honderich T. (red.) (1995), Encyklopedia lozo i, Warszawa: Zysk i S-ka. Hospers J. (1971), Libertarianism – A political Philosophy for Tomorrow, Los Angeles: Nash Publishing.
11.Huerta de Soto J. (2010), Szkoła austriacka – ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość, Warszawa: Fijorr publishing.
12.Lutyński J. (1957), Pojęcie liberalizmu w badaniach nad myślą społeczną XIX wieku,„Przegląd Socjologiczny”, t. 11.
13.Menger C. (1963), Problems of Economics and Sociology, Urbana: University Illinois Press.
14.Miklaszewska J. (1994), Libertariańskie koncepcje wolności i własności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
15.Mill J. (2006), Utylitaryzm – o wolności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Mill J. (1959), Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofiii społecznej, Warszawa: PWN.
16.Miner B. (1999), Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu – osobiste spojrzenie, Poznań: Zysk i S-ka.
17.Mises L. (1949), Human Action: A Treatise on Economics, New Haven: Yale University Press.
18.Modrzejewska M. (2010), Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
19.Olszewski H. (1993), Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań: Ars boni et aequi.
20.Ritter H. (1986), Dictionary of Concepts in History, Westport: Greenwood Press.
21.Rothbard M. (2004), O nową wolność – manifest libertariański, Warszawa: Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska.
22.Seeley J. (1878), The Life and Times of Stein, Cambridge: University Press. Sobolewska B., Sobolewski M. (1978), Myśl polityczna XIX i XX wieku – liberalizm,
23.Warszawa: PWN.
24.Teluk T. (2006), Libertarianizm – teoria państwa, Warszawa: 2S Media.
25.Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo – zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
26.Wodniczak A. (2014), Faszyzm a nacjonalizm w wybranych krajach europejskich w latach 1918–1939: analogie i przeciwieństwa, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
27.Zmierczak M. (1988), Spory o istotę faszyzmu: dzieje i krytyka, Poznań: Wydawnic- two Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
28.www.libertarianizm.pl
29.www.theadvocates.org
30.www.youtube.com