Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Polskie platformy crowdfundingowe na przykładzie Polakpotrafi.pl

Autorzy: Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański

Katarzyna Szopik-Depczyńska
Słowa kluczowe: społeczność finansowanie platforma crowdfudingowa finansowanie społecznościowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (45-55)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W związku z rosnącym zainteresowaniem finansowaniem społecznościowym pojawia się na rynku coraz więcej platform crowdfundingowych. Wśród nich są takie, które odnotowują sukcesy zgłaszanych tam projektów, jak i takie, które znikają z rynku po kilku miesiącach czy latach działalności. Celem artykułu jest prezentacja i analiza funkcjonowania jednej z najstarszych platform finansowania społecznościowego w Polsce – Polakpotrafi.pl. Metody badawcze wykorzystane w pracy to przede wszystkim analiza i krytyka piśmiennictwa oraz badanie dokumentów źródłowych. W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawiono wyniki działania platformy oraz największe projekty, które pozyskały tam finansowanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baumgardner, T., Neufeld, C., Chien-Tarng Huang, P., Sondhi, T., Carlos, F., Talha, M.A. (2015). Crowdfunding as a Fast-Expanding Market for the Creation of Capital and Shared Value. Pobrano z: www.wileyonlinelibrary. com (10.10.2016).
2.Brzozowska, B. (2014). Crowdfunding. Nowe perspektywy produkcji i promocji filmowej. Kwartalnik Filmowy, 85.
3.Bystrov, V., Gałuszka, P. (2012). Społecznościowe finansowanie produkcji dóbr kultury na przykładzie serwisu MegaTotal.pl. Zarządzanie w Kulturze, 4 (13).
4.Bystrov, V., Gałuszka, P. (2013). Platforma finansowania społecznościowego jako nowy typ przedsiębiorstwa na rynku kultury. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 125.
5.Cunningham, W.M. (2012). The Jobs Act Crowdfunding for Small Businesses and Startups. New York: Apres.
6.Dresner, S. (2014). Crowdfunding. A Guide to Raising Capital on the Internet. New Jersey: John Wiley&Son.
7.Dziuba, D.T. (2014). Wstęp do ekonomiki crowdfundingu. Modele finansowania społecznościowego. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja „Fotografia dla przyszłości”.
8.European Commission (2015). Mapping EU Markets and Events Study. DOI 10.2874/37466.
9.Freedman, D.M., Nutting, M.R. (2015). Equity Crowdfunding for Investors. New Jersey: John Wiley & Sons.
10.Iwankiewicz-Rak, B., Mróz-Gorgoń, B. (2015). Crowdfundig – nowe zachowania internautów. Marketing i Rynek, 8.
11.Kędzierska-Szczepaniak, A., Szopik-Depczyńska, K., Łazorko, K. (2016). Innowacje w organizacjach. Warszawa: Texter.
12.Kleeman, F., Gunter Voss, G., Rieder, K. (2008). Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work Throuh Crowdsourcing. Science, Technology&Innovation Studies, 1 (4).
13.Kozioł-Nadolna, K. (2015). Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, 73.
14.Król, K., (2011). Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce. Poznań: Crowdfunding.pl.
15.Lambert, T., Schwienbacher, A. (2010). An Empirical Analysis of Crowdfunding. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=1578175 (8.12.2015).
16.Malinowski, B.F., Giełzak, M, (2015). Crowdfunding – Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu. Gliwice: Helion.
17.Massolution (2015). Crowdfunding Industry Report, Massolution.com.
18.Mollick, E., Kuppuswamy, V. (2014). After the Campaign: Outcomes of Crowdfunding. „Social Science Research Network”. Pobrano z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2376997 (13.03.2016).
19.Moritz, A., Block, J. (2014). Crowdfunding: A Literature Review and Research Directions. “Social Science Research Networks”. Pobrano z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2554444 (10.10.2016).
20.Sullivan, M. (2006). A social history of crowdfunding. Pobrano z: https://socialmediaweek.org/blog/2011/12/a-social-history-of-crowdfunding (13.03.2017).
21.Świerczyńska-Kaczor, U., Kossecki, P. (2016). The role of Polish crowdfunding platforms in film productions – an exploratory study. Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS). Pobrano z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7733412 (12.12.2016).