Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (31) 2015
The Negative Effects of Tourism Development in the Perception of Residents of Different Types of Rural Communities
(Negatywne efekty rozwoju turystyki w percepcji mieszkańców różnych typów gmin wiejskich)

Autorzy: Joanna Kosmaczewska
University of Economy in Bydgoszcz
Słowa kluczowe: postawy mieszkańców percepcja mieszkańców turystyka wiejska społeczność lokalna
Rok wydania:2015
Liczba stron:19 (239-257)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena postrzegania negatywnych efektów rozwoju turystyki przez mieszkańców różnych typów gmin wiejskich. W pracy przyjęto, że takie efekty mogą być zauważalne dla mieszkańców miejsc recepcji turystycznej w wymiarze ekonomicznym, społeczno-kulturowym i środowiskowym. W wyniku weryfikacji przyjętych hipotez stwierdzono, że istotne statystycznie różnice w percepcji mieszkańców różnych typów gmin dotyczą jedynie postrzegania wzrostu cen na artykuły i usługi jako negatywnego efektu rozwoju turystyki na terenie gminy. Ponadto nie stwierdzono statystycznie istotnego związku między wpływem turystyki na dochody respondentów a postrzeganiem przez nich analizowanych negatywnych efektów rozwoju turystyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen L., Hafer H., Long P., Perdue R., Rural Residents’ Attitudes toward Recreation and Tourism Development, “Journal of Travel Research” 1993, No. 31 (4).
2.Allen L., Long P., Perdue R., Kieselbach S., The impact of tourism development on residents’ perceptions of community life, “Journal of Travel Research” 1988, No. 27 (1).
3.Andereck K., Valentine K., Vogt C., Knopf R., A cross-cultural analysis of tourism and quality of life perceptions, “Journal of Sustainable Tourism” 2007, No. 15 (5).
4.Andereck K., Valentine K., Knopf R., Vogt C., Residents’ perceptions of community tourism impacts, “Annals of Tourism Research” 2005, No. 32 (4).
5.Andritios K., Vaughan V., Urban residents’ attitudes toward tourism development: the case of Crete, “Journal of Travel Research” 2003, No. 42 (2).
6.Bestard B., Nadal R., Attitudes toward tourism and tourism congestion, “Region et Developpment” 2007, No. 25.
7.Cui X., Ryan C. Perceptions of place, modernity and the impacts of tourism – Differences among rural and urban residents of Ankang, China: A likelihood ratio analysis, “Tourism Management” 2011, No. 32 (3).
8.Gursoy D., Chi C., Dyer P., An examination of loclas’ attitudes, “Annals of Tourism Research” 2009, No. 36 (4).
9.Huh C., Vogt C., Changes in residents’ attitudes toward tourism over time: a cohort analytical approach, “Journal of Travel Research” 2008, No. 46 (4).
10.Johnson J., Snepenger D., Akis S., Residents’ perceptions of tourism development, “Annals of Tourism Research” 1994, No. 21 (3).
11.Jurowski C., Gursoy D., Distance effects on residents’ attitudes toward tourism, “Annals of Tourism Research” 2004, No. 31 (2).
12.Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Hospitable space – a few remarks on the com- petitiveness of regions, in: Tourism as the stimulating factor of the competitiveness of regions in times of globalization, ed. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2008.
13.Kosmaczewska J., Influence of agritourism on a community economic and social development, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007 (in Polish).
14.Kosmaczewska J., Tourism as a factor in the development of rural areas, Bogucki Publishing, Poznan, 2013 (in Polish).
15.Látková P., Vogt A., Residents’ Attitudes toward Existing and Future Tourism Development in Rural Communities, “Journal of Travel Research” 2012, No. 51 (1).
16.Leep A., Residents’ attitudes toward tourism in Bigodi village, Uganda, “Tourism Management” 2007, No. 28 (3).
17.Leep A., Attitudes towards initial tourism development in a community with no prior experience: the case of Bigodi, Uganda, “Journal of Sustainable Tourism” 2008, No. 16 (1).
18.Madrigal R., A Tale of Tourism in Two Cities, “Annals of Tourism Research” 1993, No. 20 (2).
19.Mason P., Cheyne J., Residents’ attitudes to proposed tourism development, “Annals of Tourism Research” 2000, No. 27 (2).
20.Mika M., Attitudes of local communities towards tourists and tourism development – the example of municipalities in the Silesian Beskidy Mountains, “Prace Geograficzne” 2013, No. 134.
21.Nunkoo R., Gursoy D., Residents’ support for tourism: an identity perspective, “Annals of Tourism Research” 2012, No. 39 (1).
22.Palmer A., Koenig–Lewis N., Jones L., The effects of residents’ social identity and involvement on their advocacy of incoming tourism, “Tourism Management” 2013, No. 38 (1).
23.Perez E., Nadal J., Host community perceptions: a cluster analysis, “Annals of Tourism Research” 2005, No. 32 (4).
24.Raymond C., Brown G., A spatial method for assessing resident and visitor attitudes towards tourism growth and development, “Journal of Sustainable Tourism” 2007, No. 15 (5).
25.Sharma B., Dyer P., An investigation of differences in residents’ perceptions on the Sunshine Coast: tourism impacts and demographic variables, “Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment” 2009, No. 11 (2).
26.Sharpley R., Host perceptions of tourism: A review of the research, “Tourism Management” 2014, No. 42.
27.Sikorska-Wolak I., Zawadka J., Attitudes of the local community towards the development of rural tourism, “Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin.”, “Oeconomica” 2011, No. 288 (64).
28.Tosun C., Host perceptions of impacts: a comparative tourism study, “Annals of Tourism Research” 2002, No. 29 (1).
29.Vargas-Sanchez A., Porras-Bueno N., Plaza-Mejia M., Explaining residents attitudes to tourism: is a universal model possible?, “Annals of Tourism Research” 2011, No. 38 (2).
30.Vargas-Sanchez A., Plaza-Mejia M., Porras-Bueno N., Understanding residents’ attitudes toward the development of industrial tourism in a former mining community, “Journal of Travel Research” 2009, No. 47 (3).
31.Wang Y., Pfister R., Residents’ attitude toward tourism and perceived personal benefits in a rural community, Journal of Travel Research 2008, No. 47 (1).