Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Informacje o czasopiśmie

W czasopiśmie  Ekonomiczne Problemy Turystyki (do końca 2015 roku obowiązywała nazwa: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki) prezentowane są wyniki prac badawczych oraz dorobek naukowców z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, z zakresu ekonomicznych aspektów turystki. Czasopismo ukazuje się od 2002 roku, a od 2012 wydawane jest jako kwartalnik.

Tematyka czasopisma  podzielona jest na trzy główne sekcje:

  1. Teoretyczne problemy rozwoju turystyki; 
  2. Problemy rynku usług turystycznych; 
  3. Regionalne problemy rozwoju turystyki.

Nr ISSN 1644-0501
e-ISSN 2353-3188

Czasopismo stosuje politykę otwartego dostępu.

Czasopismo zezwala czytelnikom na czytanie, pobieranie, kopiowanie, drukowanie, wyszukiwanie i linkowanie pełnych treści artykułów.

Czasopismo zezwala autorom na zachowanie ich praw autorskich bez żadnych ograniczeń.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.12.2015 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, czasopismo  "Ekonomiczne Problemy Turystyki“ zostało wpisane na listę B z liczbą 13 punktów. Punktacja ta obejmuje wszystkie artykuły opublikowane w EPT w latach 2016-2018.

Od roku 2019 nastąpi zmiana punktacji, czasopismo jest w trakcie oceniania.

Czasopismo indeksowane jest w bazach referencyjnych:

  • BazEkon,
  • Indeks Copernicus,
  • CABI,
  • BazHum
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Pełne wersje numerów czasopisma  znajdują się na stronie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług: http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6593