Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.3-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3/2016
Bariery endogenicznego rozwoju wspólnot gminnych

Autorzy: Ryszard Czyszkiewicz
Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne

Włodzimierz Durka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wspólnota społeczność lokalna zróżnicowanie dochodowe procesy migracyjne
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (5-19)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono dane dotyczące dwóch gmin w województwie zachodniopomorskim – Ostrowic i Dobrej (Szczecińskiej). Mają one zilustrować tezę o wyczerpaniu się zdolności społeczności lokalnych do endogenicznego rozwoju. Wspólnoty ulegają naciskom płynącym z zewnątrz, reagując mimo wszelkich dzielących je różnic w podobny sposób, a mianowicie zamykając się. W przypadku Ostrowic jest to jednak zamknięcie zewnętrzne polegające na odseparowaniu od świata zewnętrznego, w przypadku Dobrej jest to zamknięcie wewnętrzne polegające na zdominowaniu społeczności przez fale migracyjne, niezainteresowane rozwojem całej wspólnoty.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bishop, B. (2009). The Big Sort. Why the Clustering of Like-Minded America Is Tearing Us Apart. Boston–New York: Mariner Books.
2.Barr, N. (1993). Ekonomika polityki społecznej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
3.Bukowski, M., Magda, I. (red.) (2013). Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
4.Campbell, D.E. (2006). Why We Vote? How Schools and Communities Shape Our Civic Life. Princeton–Oxford: Princeton University Press.
5.Czyszkiewicz, R. (2009). Rzeczpospolita z gminnego nadania. Zachowania wyborcze mieszkańców regionu szczecińskiego 1991–2007. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
6.Czyszkiewicz, R., Durka, W. (2014). Nierówności dochodowe na Pomorzu Zachodnim: między egalitaryzmem a klasą średnią. Opuscula Sociologica, 3, 5–16.
7.Day, R.E. (2014). Indexing It All. The [Subject] in the Age of Documentation, Information and Data. Cambridge, MA – London: The MIT Press.
8.Deaton, A. (2013). The Great Escape. Health, Wealth and the Origins of Inequality. Princeton–Oxford: Princeton University Press.
9.Golinowska, S., Kocot, E. (2013). Spójność społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
10.Grobelny, R., Parysek, J., Jaworski, D., Klupczyński, M. (2016). Propozycja kategoryzacji gmin. Ekspertyzy i Opracowania, 12. Łódź: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
11.Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny (2012). Warszawa: Biuro Projektów UNDP w Polsce.
12.Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 dla Województwa Zachodniopomorskiego (2014). Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
13.Pike, A., Rodriguez-Pose, A., Tomaney, J. (2006). Local and Regional Development. London–New York: Routledge.
14.Sułek, A. (2002). Ogród metodologii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Szarfenberg, R. (2006). Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykłady. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
15.Znaniecki, F. (1931). Miasto w świadomości jego obywateli. Poznań.
16.Ustawa (1990). Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. DzU 2015, poz. 1515, 1890.