Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Postmodernistyczny konsument a społeczność wokół marki

Autorzy: Monika Skorek
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: postmodernizm konsument społeczność marka
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (161-170)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego klienci chcą przynależeć do społeczności tworzących się wokół marek i jakie są konsekwencje marketingowe rozwoju wspólnot konsumenckich. Dokonano przeglądu literaturowego, w oparciu o który przedstawiono istotę zagadnienia związanego z konsumentem postmodernistycznym oraz powody przynależności konsumenta do wspólnoty. Rozważania te są podstawą do dalszego pogłębiania wiedzy na temat zagadnienia markowych wspólnot przez przeprowadzenie badań społeczności markowych tworzących się wokół polskich produktów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aaker D.A., Managing brand equity, The Free Press, New York, 1996.
2.Arnould E.J., Price L.L., Zinkhan G.M., Consumers, McGraw-Hill Irwin, Boston 2002.
3.Bagozzi R.P., On the concept of international social action in consumer behavior, „Journal of Consumer Research” 2000, No. 12.
4.Firat A.F., Dholakia N., Venkatesh A., Marketing in a postmodern world, „European Journal of Marketing” 1995, Vol. 29.
5.Firat A.F., Shultz C.J., Preliminary metric investigations into the nature of the postmodern consumer, „Marketing Letters” 2002, May.
6.Firat, A.F., Shultz C.J., From segmentation to fragmentation: Markets and marketing strategy in the postmodern era, „European Journal of Marketing” 1997, Vol. 3/4.
7.Hatch M.J., Schultz M., Toward a theory of brand co-creation with implications for brand governance, „Brand Management” 2010, Vol. 17, No. 8.
8.Kotler Ph., Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010.
9.McAlexander J.H., Schouten J.W., Koenig H.F., Building brand community, „Journal of Marketing” 2002, No. 2.
10.Muniz A.M., O’Guinn T.C., Brand community, „Journal of Consumer Research” 2001, Vol. 3.
11.Nelson P., Information and consumer behavior, „Journal of Political Economy” 1970, Vol. 78, No. 2.
12.Ouwersloot H., Odekerken-Schrőder G., Who’s who in brand communities – and why?, „European Journal of Marketing” 2008, Vol. 42 No. 5/6.