Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38

Rok wydania:2015

Pliki opcjonalne

miz_zn_865_pzfim_nr_38_zn865-konsument-spis.pdf Pobierz
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Konsument na jednolitym rynku cyfrowym

10 (9-18) Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło Więcej
2.

Odwiedziny w centrach handlowych – zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich

10 (19-28) Marcin Gąsior Więcej
3.

Zachowania konsumentów na rynku markowej odzieży

8 (29-36) Joanna Newerli-Guz Więcej
4.

Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego

10 (37-46) Ewa Markiewicz, Agnieszka Niezgoda Więcej
5.

Zmiany nawyków żywieniowych w zachowaniach dekonsumpcyjnych

10 (47-56) Wanda Patrzałek Więcej
6.

Współzależność notyfikacji w zakresie nowego podejścia z krajów zachodniej i wschodniej Unii Europejskiej

10 (57-66) Marcin Pigłowski Więcej
7.

Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu marketingowym

10 (67-76) Joanna Pikuła-Małachowska Więcej
8.

Konsumpcjonizm na rynku kosmetyków

12 (77-88) Agnieszka Rybowska Więcej
9.

Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów

12 (89-100) Karolina Orzeł, Grażyna Śmigielska Więcej
10.

Idea Fair Trade. W kierunku odpowiedzialnej konsumpcji

9 (101-109) Katarzyna Wasilik Więcej
11.

Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce

14 (113-126) Magdalena Dołhasz Więcej
12.

Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia

12 (127-138) Magdalena Maciaszczyk Więcej
13.

Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań

10 (139-148) Anna Niedzielska Więcej
14.

Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów

12 (149-160) Renata Seweryn Więcej
15.

Postmodernistyczny konsument a społeczność wokół marki

10 (161-170) Monika Skorek Więcej
16.

Polityka kreowania prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

12 (171-182) Katarzyna Szalonka Więcej
17.

Konsument zrównoważony jako segment odniesienia dla działań marketingowych przedsiębiorstwa

10 (183-192) Iwona Wilk Więcej
18.

Seniorzy jako segment konsumencki w usługach gastronomicznych

14 (193-206) Romuald Zabrocki Więcej
19.

Ocena jakości usług restauracyjnych na przykładzie kawiarni w Lublinie

10 (209-218) Piotr Blicharz Więcej
20.

Zachowania polskich i angielskich konsumentów na rynku herbaty

10 (219-228) Joanna Dąbrowska, Przemysław Dmowski, Maria Śmiechowska Więcej
21.

The Impact of Income and Place of Living on Health Behaviors in a Range of Oral Hygiene on the Basis of the Surveyed Patients


(Wpływ dochodu i miejsca zamieszkania na zachowania zdrowotne w zakresie utrzymania właściwej higieny jamy ustnej na podstawie badania pacjentów)
14 (229-242) Leszek Gracz, Jolanta Świderska Więcej
22.

Rodzaje i wpływ działań marketingowych kreujących lojalność klientów firmy telekomunikacyjnej

10 (243-252) Maria Grzybek, Wiesław Szopiński Więcej
23.

Jakość usług marketingowych w Polsce w perspektywie menedżerów przedsiębiorstw korzystających z nich

10 (253-262) Robert Nowacki Więcej
24.

Preferencje i motywy wyboru zakładu ubezpieczeń na życie przez klientów indywidualnych

10 (263-272) Beata Nowotarska-Romaniak Więcej
25.

Przyczynowość w badaniach marketingowych

12 (273-284) Adam Sagan Więcej
26.

Bojkotowanie produktu a preferencje wartości konsumentów

10 (285-294) Grzegorz Zasuwa Więcej