Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań

Autorzy: Anna Niedzielska
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: komunikacja młody konsument płeć zachowania konsumenckie gender marketing
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (139-148)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematyka gender stała się w ostatnim czasie przedmiotem ożywionych dyskusji, co skłania do zwrócenia uwagi na zagadnienie gender marketingu, czyli przekazu skonstruowanego zgodnie z kodami komunikacyjnymi preferowanymi przez daną płeć. Zasadniczym celem artykułu jest nawiązanie do powyższych treści oraz przedstawienie wyników badań przeprowadzonych wśród młodych konsumentów na temat ich świadomości gender marketingu oraz działań podejmowanych w jego zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arwaj-Sidorowicz A., Nowak A., Co z tym seksem w sprzedaży?, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 11.
2.Gender marketing – czekam na kreatywne reklamy, www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,66725,16142437,Gender_marketing___czekam_na_kreatywne_reklamy.html.
3.Izmałkowa J., Materiał na wspaniałych konsumentów, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 11.
4.Kitlińska E., Kobiety lubią pewne miejsca, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 10.
5.Kręzel J., Marketing i gender, „Marketing w Praktyce” 2014, nr 7.
6.Raport. Płeć konsumenta w marketingu, www.marketingkobiet.pl/raport-plec-konsumenta/.
7.Sieńkowska E., Damą z reklamy być, „Marketing w Praktyce” 2012, nr 4.
8.Szmidt M., Wiśniewski M., Chcą pachnieć i pić whisky, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 11.
9.Turska R., Płeć lojalności, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 4.
10.Turska R., Wybór i wyróżnienie, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 11.
11.Zubiel-Kasprowicz M., Po co marketingowi gender, „Marketing w Praktyce” 2015, nr 1.