Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy: Magdalena Dołhasz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: segmentacja seniorzy demografia działania marketingowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (113-126)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zmiana struktury demograficznej polskiego społeczeństwa, emigracja ludzi młodych i wzrost odsetka ludzi starszych prowadzi w konsekwencji do zwiększenia się segmentu seniorów zainteresowanych innowacjami produktowymi, co powinno mieć konsekwencje w przyszłych innowacjach marketingowych, a szczególności w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Zróżnicowany segment seniorów dysponuje swobodnym funduszem decyzyjnym, jest dłużej aktywny zawodowo, są to konsumenci wolni od wielu zobowiązań, mający wiele planów na przyszłość, należy zatem analizować ich zachowania w sferze zakupów. Celem artykułu jest charakterystyka seniorów jako grupy konsumentów działań marketingowych firm.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czy na pewno rozumiemy potrzeby seniorów?, http://archiwum.nf.pl/13750-czy-na-pewno-rozumiemy-potrzeby-seniorow/.
2.Dojrzały pracownik na rynku pracy: Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+, red. E. Rzechowska, Wyd. Lubelskiej Szkoły Biznesu, Lublin 2010.
3.epp.euroetat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
4.http://stats.oecd.org.
5.Jakubowska J., Odkryjmy na nowo mądrość starszego człowieka, w: My też! Seniorzy w Unii Europejskiej, Program dofinansowany został przez Unię Europejską w ramach Small Projects Facility, 2002epp.euroetat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
6.Kowalski D., Senior to jeszcze nie ja, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 8; Seniorzy otwarci na nowe technologie, http://media2.pl/technologie/65239-Seniorzy-otwarci-na-nowe-technologie.html.
7.MMP dostawcą usług dla osób starszych, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wrocław 2013.
8.Procesy demograficzne i metody ich analizy, red. J. Kurkiewicz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010.
9.Prognoza ludności na lata 2008–2035, GUS, Warszawa 2009, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf.
10.Silver tsunami – dojrzali konsumenci, http://nf.pl/manager/silver-tsunami-dojrzali-konsumenci,,47635,51.
11.Sobczak A., Społeczeństwo informacyjne w liczbach, www.egov.pl/wizualizacja/korzystajacy-z-komputera-w-polsce-w-2010-r-wedlug-wieku.
12.Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, red. I. Kotowska, I. Wóycicka, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
13.Szybko doganiamy Zachód? Na razie w długości życia, http://polska.newsweek.pl/dlugosc-zycia-w-polsce-2014-newsweek-pl,artykuly,352649,1.html.