Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Zachowania polskich i angielskich konsumentów na rynku herbaty

Autorzy: Joanna Dąbrowska
Akademia Morska w Gdyni

Przemysław Dmowski
Akademia Morska w Gdyni

Maria Śmiechowska
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: konsumpcja herbata zachowania konsumentów preferencje
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (219-228)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy było poznanie zachowań konsumentów polskich (mieszkańców Trójmiasta) i angielskich (mieszkańców Londynu) na rynku herbaty. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem ankiety audytoryjnej w 2014 roku w Londynie i w Trójmieście na 247 respondentach. Mimo że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w zachowaniach konsumentów europejskich zaszły duże zmiany, to rynek herbaty można uznać za bardzo stabilny, a zachowania konsumentów tego napoju nie uległy istotnym zmianom. Najbardziej popularna wśród konsumentów mieszkających w Londynie i Trójmieście jest czarna herbata. Wzrosło spożycie herbaty ekspresowej w saszetkach, szczególnie wśród młodych konsumentów, natomiast mieszkańcy Trójmiasta częściej sięgają po zieloną herbatę, głównie ze względów zdrowotnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babicz-Zielińska E., Zachowanie konsumentów w stosunku do żywności i żywienia, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2001, nr 4(29), Suplement.
2.Current market situation and medium term outlook, Committee on Commodity Problems. Bandung 2014, www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/IGGtea21/14-Inf3-CurrentSituation.pdf.
3.Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Zachowania zakupowe Polaków w świetle badań własnych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 825, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 36, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
4.Dmowski P., Śmiechowska M., Szemiako M., Znaczenie marki produktu i jej wpływ na wybór herbaty przez konsumentów, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów – trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
5.Garstecki Ł., Stosunek Polaków do reklamy, http://pentor-arch.tnsglobal.pl/60973.xml?doc_id=11280.
6.Kisiel A., Zmiany w zachowaniach klientów, w: Konsument na rynku usług, red. G. Rosa, A. Smalec, M. Wanagos, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 694, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 22, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
7.Komor M., Konsument na rynku Unii Europejskiej – wybrane aspekty, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 711, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
8.Lenart B., Sikora T., Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2001, nr 3(28).
9.Nicolin M., Herbata dla smakoszy, Wyd. Oficyna Kaliope, Warszawa 1997.
10.Rocznik statystyki międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012.
11.Rum L., 50 wieków z herbatą, Wyd. Koziołki Poznańskie, Poznań 1997.
12.Śmiechowska M., Dmowski P., Newerli-Guz J., Zachowanie konsumenta na rynku herbaty, „Handel Wewnętrzny” 2002, nr XLVIII.
13.www.tea.co.uk/.