Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 25.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The evaluation of attractiveness of tourism products in the Warmia and Mazury in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
2. Konsument na jednolitym rynku cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
3. Zachowania polskich i angielskich konsumentów na rynku herbaty
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
4. Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
5. Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
6. ZACHOWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH NA TLE ZASOBNOŚCI POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
7. PUBLICZNOPRAWNY MODEL OCHRONY KONKURENCJI W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
8. Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
9. Ocena zadowolenia pasażerów z jakości usług przewozowych komunikacji miejskiej na przykładzie PKM Jaworzno
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
10. Zniekształcenia koncepcji CSR w łańcuchu dostaw
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
11. Rola transportu morsko–rzecznego w europejskim systemie transportowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
12. The Economic Dimension of the Influence of Sectoral Exemptions on the Dynamics of the Differentiation of the Prices of Original Spare Parts for Engine Vehicles in Poland
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
13. Analiza jakości komunikacji w aglomeracji górnośląskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
14. Analiza wykorzystania czasu pracy kierowców
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
15. Możliwości wykorzystania środków publicznych w rozwoju działalności przeładunkowej małych portów morskich na przykładzie portu w Darłowie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
16. Analiza jakości usług transportowych świadczonych przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
17. Gleichgewichte auf den Transport-, Verkehrs- und Logistikmärkten
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
18. Inne strony początkowe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
19. Determinants for improving the financial situation of small and medium-sized companies – in the opinion of entrepreneurs
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
20. Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
21. LUKA KOMPETENCYJNA WŚRÓD KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW W DOBIE GOSPODARKI 4.0
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Przejdź
22. Z prac Instytutu Zachodnio-Pomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Przejdź
23. Z prac Instytutu Zachodnio-Pomorskiego /w Szczecinie/ w 1971 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1972 1972 Przejdź
24. Benefits and threats related to the functioning of Polish tourist companies against the background of the liberalisation of the services market
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
25. Prawo instrumentalne czy zinstrumentalizowane – kilka uwag o prawie III Rzeszy
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Przejdź
Strona