Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem

Autorzy: Anna Dąbrowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

Mirosława Janoś-Kresło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
Słowa kluczowe: promocja internet dialog z otoczeniem organizacje non profit komunikacja marketingowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (137-145)
Klasyfikacja JEL: D22 L31 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Komunikacja odgrywa istotną rolę w strategii marketingowej zarówno przedsiębiorstw, jak i instytucji czy organizacji. Celem artykułu jest pokazanie, że organizacje non profit doceniają znaczenie komunikacji marketingowej i w swojej działalności wykorzystują różne jej narzędzia. Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystywanie internetu. Utrzymywanie dialogu z otoczeniem pozwala nie zapominać o organizacji, a wprost przeciwnie może jej przynieść wymierne korzyści. W artykule wykorzystano źródła literaturowe, materiały statystyczne różnych organizacji oraz wyniki badań własnych. Z badania wynika, że strony internetowe służyły organizacjom zarówno jako źródło pozyskiwania, jak i przekazywania oraz wymiany informacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2010). Organizacje non profit na rynku usług. Warszawa: SGH (maszynopis).
2.Carboni, J.L., Maxwell, S.P. (2015). Effective social media engagement for nonprofits: What matters? Journal of Public and Nonprofit Affairs, 1 (1). Pobrano z: http://www.jpna.org/index.php/jpna/article/view/29/6 (20.05.2016).
3.Dejnaka, A. (2013). Facebook jako obszar akcji społecznych firm i organizacji non-profit. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1 (33), 95‒111.
4.Dziwulski J.(2015). Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 867, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 40, 111‒122.
5.Iwankiewicz-Rak, B. (2010). Szczególne cechy marketingu organizacji społecznych. W: Sz. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe. Warszawa: PWE.
6.Janoś-Kresło, M. (2013). Organizacje pozarządowe na rynku usług społecznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Jegers, M. (2008). Managerial economics of non-profit organizations. London‒New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
8.Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań (2016). Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor. Pobrano z: http://www.nck.pl/media/attachments/318004/Raport_Klon_Kondycja_2015.pdf.
9.Kowalczyk, D. (2012). Najlepsze praktyki polskich organizacji pozarządowych (NGO) na Facebooku. Pobrano z: http://www.damiankowalczyk.pl/2012/12/najlepsze-praktyki-polskich-ngo-na.html#.V8wx4K1Tb-E.
10.Łukasiuk, M. (2014). PR NGOsów. Komunikacja strategiczna organizacji pozarządowych. Warszawa. Pobrano z: http://www.isns.uw.edu.pl/pliki/wydawnictwa/magdalena-lukasiuk-pr-ngosow-komunikacja-strategiczna-organizacji-pozarzadowych.pdf.
11.Sargeant, A. (2004). Marketing w organizacjach non profit. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
12.The 2016 nonprofit communications trends report (2016). Pobrano z: http://www.nonprofitmarketingguide.com/blog/2016/01/05/the-2016-nonprofit-communications-trends-report-infographic/.
13.Wiktor, J. (2013). Komunikacja marketingowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Wilson, A., Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., Gremler, D.D. (2012). Services marketing. Integrating customer focus across the firm. New York: McGraw-Hill Education.
15.www.klon.org.pl.