Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.38-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Analiza jakości komunikacji w aglomeracji górnośląskiej

Autorzy: Aleksandra Lipka
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Michał Flaczyński
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Słowa kluczowe: porównanie KZK GOP MZK Tychy PKM Jaworzno jakość usług
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (93-101)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza opinii pasażerów Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Tychach, na temat jakości świadczonych usług związanych z komunikacją miejską. Odpowiedzi uzyskano dzięki udostępnieniu podróżnym kwestionariusza ankietowego. Zebrano sumarycznie 1432 opinie o różnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw. W badaniu najlepiej wypadło PKM Jaworzno, a najgorzej KZK GOP, jednak każdy ze wspomnianych przewoźników ma słabsze aspekty funkcjonowania, które omówiono w artykule.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bagiński, J. (1994). Badania zdolności procesów, maszyn i narzędzi pomiarowych. Zarządzanie przez jakość. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
2.Diagnoza systemu transportu województwa śląskiego. Pobrane z: https://www.slaskie.pl/zalaczniki/2012/04/20/ 1334918251/1334918336.pdf. (2.02.2017).
3.Ferenc, K., Szpilko, D. (2013). Preferencje i częstotliwość podróżowania mieszkańców Białegostoku transportem kolejowym. Badanie pilotażowe. Economics and Management, 3, 49–63. 1 4,09 3,64 2,85 0 0,51 1,52 2,53 3,54 4,5 PKM Jaworzno MZK Tychy KZK GOP
4.Jackiewicz, J., Czech, P., Barcik J. (2010). Standardy jakości usług w komunikacji miejskiej – część 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport, 67, 55–65.
5.Ludność według województw. GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/ludnosc-wedlug-wojewodztw/. (2.02.2017).
6.Powierzchnia według województw. GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/powierzchnia-wedlug-wojewodztw. (3.02.2017).
7.Świderski, A. (2012). Problematyka jakości usług transportowych. Logistyka, 4, CD.
8.Witaszek, Z. (2007). Miejsce i rola sondaży w badaniu opinii społecznej. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, XL VIII, 4 (171), 141–162.
9.Zych-Lewandowska, M., Dobrzycka, A. (2016). Wybrane aspekty jakości usług publicznego transportu zbiorowego w Warszawie w opinii jego użytkowników. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 1 (4), 101–110.