Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.38-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Analiza jakości usług transportowych świadczonych przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Autorzy: Magdalena Pasternak
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Słowa kluczowe: KZK GOP publiczny transport zbiorowy jakość usług
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:8 (103-110)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki „Badania naukowego dotyczącego stopnia zadowolenia pasażerów korzystających z usług transportowych świadczonych przez KZK GOP – Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego”, które autorka przeprowadziła. Celem artykułu jest przedstawienie opinii badanej grupy pasażerów na temat stopnia zadowolenia z korzystania z usług komunikacji miejskiej oferowanej przez KZK GOP. Stopień zadowolenia pasażerów został sprawdzony za pomocą metody sondażu diagnostycznego. W badaniu wzięło udział 987 respondentów, którym zadano pytania z różnych płaszczyzn dotyczących funkcjonowania KZK GOP. Ogólna ocena jakości komunikacji miejskiej KZK GOP nie do końca była pozytywna. W artykule znajduje się szczegółowe opracowanie wyników pod kątem sześciu zagadnień: bezpieczeństwa, biletów, Karty ŚKUP, komfortu podróżowania, pracowników KZK GOP i systemu informacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badania naukowe dotyczące stopnia zadowolenia pasażerów korzystających z usług transportowych świadczonych przez KZK GOP – Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (2016). Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
2.Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego (2013). Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
3.KZK GOP (2011). Pobrano z: http://www.kzkgop.com.pl/strony/p-1-geneza.html. (15.02.2017).
4.KZK GOP (2012). Pobrano z: http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-wszystko-o-slaskiej-karcie-uslug-publicznych.html.(15.02.2017).
5.KZK GOP (2016). Pobrano z: http://www.kzkgop.com.pl/strony/p-1-cennik-oplat.html. (15.02.2017).
6.Małek, P. (1997). Ekonomika transportu. Warszawa: PWE.
7.Tarski, I. (1993). Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego. Warszawa: PWE.