Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.38-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
The Economic Dimension of the Influence of Sectoral Exemptions on the Dynamics of the Differentiation of the Prices of Original Spare Parts for Engine Vehicles in Poland
(Wymiar ekonomiczny wpływu wyłączeń sektorowych na dynamikę zróżnicowania cen oryginalnych cześci zamiennych do pojazdów silnikowych w Polsce)

Autorzy: Wojciech Lewicki
Zachodniopomorski Uniwersytet Ekonomiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: ekonomika transportu polityka transportowa wyłączenia sektorowe ceny części zamiennych koszty napraw eksploatacja
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (63-72)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące wpływu regulacji prawnych w postaci wyłączeń sektorowych na dynamikę zróżnicowania cen oryginalnych części zamiennych do pojazdów silnikowych w Polsce. W celu zaprezentowania wymiaru ekonomicznego podjętej problematyki badawczej posłużono się studium przypadku – eksperymentem numerycznym, polegającym na analizie zmian cen ściśle wyselekcjonowanych części zamiennych od momentu prowadzenia wspomnianych regulacji prawnych aż do 2017 roku. Zamierzeniem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę podjętej problematyki badawczej poprzez wykazanie, że wprowadzenie regulacji unijnych w postaci wyłączeń sektorowych, pomimo poprawy konkurencyjności rynkowej w postaci wzrostu dostępności do innych kategorii części zamiennych w większości przypadków, nie doprowadziło do znacznej obniżki cen nowych oryginalnych komponentów na rynku części zamiennych w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abramek, M. Uzdowski, F. (2012). Pojazdy Samochodowe Podstawy obsługiwania i napraw. Warszawa: Wydawca Wydawn¬ictwa Komunikacji i Łączności.
2.Analiza i ocena ekonomiczna krajowego rynku samochodów osobowych (2016). Warszawa: PZPM.
3.Burnewicz, J. (2005). Sektor samochodowy Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
4.Burda, M., Wyplosz, Ch. (2013). Makroekonomia. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
5.Colino, S.M. (2010). Recent Changes in the Regulation of Motor Vehicle Distribution in Europe – Questioning the Logic of Sector-Specific Rules for the Car Industry. Competition Law Review, 6 (2), 203–224.
6.Commission Regulation (EC) No. 1400/2002 of 31 July 2002 (2002) on the Application of Article 81(3) of the Treaty to Categories of Vertical Agreements and Concerted Practices in the Motor Vehicle Sector OJ L 203, 1.8.2002.
7.Creutzig, J. (2003). EG-Gruppenfreistellungs-Verordnung (GVO) für den Kraftfahrzeugsektor. Heidelberg–Berlin: Verlag Recht und Wirtschaft GmbH.
8.Instrukcja programu Eurotax (2017). Warszawa.
9.Kaliszuk, E., Ambroziak Ł., Błaszuk-Zawiła M., Kozłowski Z. (2011). Zmiany konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego Czech, Polski, Słowacji i Węgier w latach 2000-2009. Warszawa: IBKiK.
10.Koźlak, A. (2007). Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
11.Lewicki, W. (2014). Ekonomiczne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce – analiza kosztów napraw samochodów osobowych. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA, 76, 73–78.
12.Nowak, J. (2004). Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
13.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Dz.U. 2010, nr 198, poz. 1315.
14.Sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych (2017). Warszawa: PZPM.
15.Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce (2013). Warszawa: KPMG.
16.Szymonik, A. (2013). Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
17.Zieliński, A (2008). Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
18.Zucke, S., De Stefano, G. (2010). EC Motor Vehicle Block Exemption Reform: Are You Ready for the New Regime? Euro¬pean Competition Law Review, 3, 93–97.