Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Konsumpcjonizm na rynku kosmetyków

Autorzy: Agnieszka Rybowska
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: konsument konsumpcjonizm produkty kosmetyczne stereotyp
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (77-88)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rynek kosmetyków jest jednym z najprężniej rozwijających się segmentów gospodarki w Polsce. Oferuje konsumentowi coraz to nowsze, bardziej atrakcyjne produkty. Celem opracowania jest określenie postaw konsumentów na rynku produktów kosmetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem postaw konsumpcyjnych. Przeprowadzone wśród mieszkańców Trójmiasta badania pozwoliły na stwierdzenie nadwyżek zakupowych produktów kosmetycznych. Zachowania takie były właściwe wśród młodych ludzi, szczególnie kobiet, co pozwoliło na potwierdzenie stereotypu kobiety nabywającej produkty w nadwyżkach. Można zatem mówić o konsumpcjonizmie w odniesieniu do produktów kosmetycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aldridge A., Konsumpcja, Wyd. Sic!, Warszawa 2006.
2.Bywalec Cz., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
3.Dąbrowska A., Postawy polskich konsumentów – od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji, „Handel Wewnętrzny” 2015, nr 2.
4.Golka M., W cywilizacji konsumpcyjnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004.
5.KPMG w Polsce. Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014, część I, www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2014/Raport KPMG-Rynek-dobr-luksusowych-w-Polsce-2014-czesc-I.pdf.
6.Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównoważonego rozwoju, www.mg.gov.pl/files/upload/10902/Broszura%20konsumpcja.pdf.
7.Rynek kolorowych kosmetyków w Polsce jest wart rocznie 708 milionów zł, www.gfk.com/pl/news-and-events/press-room/press-releases/strony/rynek-kosmetykow-kolorowych-w-polsce.aspx.
8.Rynek kosmetyków dla mężczyzn coraz większy, www.mbfgroup.pl/rosnie-rynek-kosmetykow-dla-mezczyzn.
9.Rynek kosmetyków do pielęgnacji twarzy w Polsce, www.gfk.com/pl/news-and-events/press-room/press-releases/strony/rynek-kosmetykow-do-pielegnacji-twarzy-w-polsce.aspx.
10.Rynek kosmetyków do pielęgnacji twarzy w Polsce, www.wprost.pl/ar/464338/Rynek-kosmetykow-do-pielegnacji-twarzy-w-Polsce/.
11.Rynek kosmetyków, www.polishcosmetics.pl/pl/index.php/rynek-kosmetykow.
12.Słaby T., Polska a cywilizacja konsumpcyjna, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 76, SGH, Warszawa 2007.
13.www.wiadomoscikosmetyczne.pl/.