Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Ocena jakości usług restauracyjnych na przykładzie kawiarni w Lublinie

Autorzy: Piotr Blicharz
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: usługi restauracyjne gastronomia metoda Servqual usługa jakość
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (209-218)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem rozważań podjętych w artykule jest przedstawienie metody Servqual oraz jej wykorzystania w badaniu jakości usług restauracyjnych. W opracowaniu zaprezentowano wyniki przeprowadzonych w grudniu 2014 roku badań dotyczących jakości usług w wybranych kawiarniach w Lublinie. Implikacja praktyczna tej metody badań w ocenie jakości usług uwzględnia przede wszystkim satysfakcję klienta. Staje się prostym sposobem na uzyskanie klarownych wniosków w zagadnieniach związanych z dostosowaniem usług do wymagań klientów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Devrye C., Dobra obsługa to dobry interes. Siedem strategii osiągania sukcesu, Zysk i S-ka, Poznań 2007.
2.Dyr T., Wykorzystanie metody Servqual w ocenie jakości kolejowych przewozów regionalnych, „Problemy Kolejnictwa” 2006, z. 141.
3.Korzyńska K., Metoda oceny jakości usług na przykładzie przedsiębiorstwa świadczącego usługi szkoleniowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 55, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
4.Leland K., Bailey K., Obsługa klienta, Oficyna Wyd. Read Me, Warszawa 1999.
5.Rudawska E., Lojalność klientów, PWE, Warszawa, 2006.
6.Sidor M.W., Jakość usług bibliotecznych: badanie metodą Servqual, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2005.
7.Urbaniak A.M., Zastosowanie metody Servqual do oceny jakości usług rekreacyjnych, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula nr 32, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013.
8.Wolniak R., Kostorz E., Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług świadczonych przez stacje benzynowe, http://keraunos3.republika.pl/2004_9.pdf.
9.Wolniak R., Skotnicka B., Metody i narzędzia zarządzania jakością, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
10.www.sjp.pwn.pl.
11.Zemke R., Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.