Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Odwiedziny w centrach handlowych – zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich

Autorzy: Marcin Gąsior
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: centra handlowe zachowanie konsumenta cele preferencje konsumenckie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (19-28)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych wyników badania stosunku konsumentów do odwiedzin w centrach handlowych, wyrażonego z jednej strony hierarchią realizowanych w trakcie tych odwiedzin celów, z drugiej zaś oceną zmiennych reprezentujących preferowane przez konsumenta warunki dokonywania zakupów. Dzięki powtórzeniu badania na dwóch dużych próbach, w odstępie czasu przekraczającym rok, możliwe staje się postawienie hipotez odnośnie do potencjalnych kierunków zmian, zarówno w zakresie przyczyn, jak i postaw wiązanych z tego rodzaju aktywnością.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dixon T.J., The role of retailing in urban regeneration, „Local Economy” 2005, Vol. 20, No. 2.
2.Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
3.Grzesiuk A., Nowoczesne kanały dystrybucji jako kreator form spędzania czasu wolnego, „Handel Wewnętrzny” 2013, lipiec-sierpień, nr 4.
4.Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003.
5.Mańkowska-Dudek S., Funkcje wybranych centrów handlowych w Warszawie, w: Nowe przestrzenie w mieście ich organizacja i funkcje, red. I. Jażdżewska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006.
6.Martin C.A., Turley L.W., Malls and consumption motivation: an exploratory examination of older Generation Y consumers, „International Journal of Retail & Distribution Management” 2004, Vol. 32, No. 10.
7.Rochmińska A., Centra handlowe–miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2011, nr 11.