Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Preferencje i motywy wyboru zakładu ubezpieczeń na życie przez klientów indywidualnych

Autorzy: Beata Nowotarska-Romaniak
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: motyw preferencje usługa ubezpieczenia na życie klient zakład ubezpieczeń
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (263-272)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zakłady ubezpieczeń na życie kierują uwagę na swoich obecnych i potencjalnych klientów. Różnorodność oferowanych usług ubezpieczeń na życie powoduje, że klient jest zdezorientowany i nieświadomy tego, czego oczekuje. Zadaniem firmy jest uświadomienie klientowi potrzeby zawarcia umowy ubezpieczenia, przygotowanie i przedstawienie oferty, a następnie sprzedanie oferowanych usług. Aby jednak odnosić sukcesy w tej dziedzinie, potrzebna jest wiedza na temat klientów indywidualnych, znajomość ich preferencji i motywów działania. W artykule omówiono, na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w listopadzie 2014 roku, preferencje i motywy wyboru usług ubezpieczeń na życie przez klientów indywidualnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hadyniak B., Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe, w: Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, red. J. Handschke, J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2010.
2.Ortyński K., Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce, w: Ubezpieczenia non-life, red. E. Wierzbicka, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2011.
3.Przegląd dziesięciolecia. Rozwój ubezpieczeń w Polsce w gospodarce wolnorynkowej dla lat 1990–2000, PUNU, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Warszawa 2013.
4.Wykaz zakładów ubezpieczeń, www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_ubezpieczeniowego/.