Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów

Autorzy: Karolina Orzeł
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Grażyna Śmigielska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: innowacje handel FMCG zachowania konsumentów
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (89-100)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule pojęcie innowacji architektonicznych odniesiono do handlu detalicznego, uznając, że są nimi nowe formy handlu, które zostaną zaakceptowane przez nabywców. W artykule wskazano kluczowe cechy rozwoju tych form handlu w świecie oraz dynamikę ich wzrostu w Polsce po 1989 roku. Starano się również wykazać związek między ich rozwojem z zachowaniami nabywców, identyfikując podstawowe tendencje w tym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abernathy W.J., Clark K.B., Innovation mapping the winds of creative destruction, „Research Policy” 1985, Vol. 14.
2.den Hertog P., Brouwer E., Innovation indicators for the retailing industry: a meso perspective, Dialogic/Center for Science & Policy, Utrecht University, Utrecht 2000.
3.Gracz L., Ostrowska I., Młodzi nabywcy na e-zakupach, Wyd. Placet, Warszawa 2014.
4.Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
5.Levitt T., Marketing myopia, „Marketing w Praktyce” 1996, nr 3.
6.Polski klient patrzy na cenę ale można konkurować w inny sposób, Portal Spożywczy, www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/polski-klient-patrzy-na-cene-ale-mozna-konkurowac-w-inny-sposob,86117.html.
7.Stefańska M., Pilarczyk B., Retail marketing strategies – evolution and the future of retail companies in Poland, http://ksm.ue.poznan.pl/uploads/pliki/admin/Retail%20marketing%20strategies%20-%20evolution %20and%20the%20future%20of%20retail%20companies%20in%20Poland.pdf.
8.Tallman G.B., Blomstrom B., Retail innovations challenge manufactures, „Harvard Business Review” 1962, September-October.
9.Walton S., Huey J., Sam Walton. Made in America, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994.
10.W najbliższym czasie nastąpi rozwój małych sklepów spożywczych, a potem e-handlu, www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/najblizsze-lata-beda-nalezec-do-sklepow-malopowierzchniowych,105961.html.
11.Za 10 lat co czwarty konsument będzie kupował żywność w sieci, Bank BGŻ, www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/najblizsze-lata-beda-nalezec-do-sklepow-malopowierzchniowych,105961.html.