Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Zachowania konsumentów na rynku markowej odzieży

Autorzy: Joanna Newerli-Guz
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: odzież marka zachowania konsumentów produkty luksusowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:8 (29-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Duża konkurencja na rynku odzieży wyzwala większą aktywność zarówno ze strony producentów, jak i  konsumentów. Jedną z odpowiedzi ze strony producentów jest fast fashion, czyli dostarczanie produktów odzieżowych do sklepów w jak najkrótszym czasie, powodujące istnienie nawet do 20 subsezonów w roku. Konsumenci w odpowiedzi na to ulegają częstszym zakupom oraz poszukują również tańszych źródeł produktów markowych. Jednym z nich są sklepy typu second hand czy outlet. Na rynku istnieje także coraz większa grupa konsumentów odzieżowych produktów markowych, dla których wysoka cena nie jest przeszkodą w zakupie. Zachowanie konsumentów na rynku odzieży warunkuje wiele czynników, wśród nich jest marka tych produktów. Celem artykułu jest ocena zachowań zakupowych wybranej grupy respondentów oraz  wpływu marki produktów odzieżowych na te zachowania. Badanie przeprowadzono na 220-osobowej próbie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grandys E., Grandys A., Krajowe marki odzieży na rynku konsumenckim, „Marketing i Rynek” 2009, nr 9.
2.Guiot D., Roux, D., A second-hand shoppers’ motivation scale: Antecedents, consequences, and implications for retailer, „Journal of Retailing” 2010, Vol. 86(4).
3.Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
4.Newerli-Guz J., Rybowska A., Charakterystyka produktu luksusowego w opinii konsumentów z Trójmiasta, w: Oblicza dobrobytu, red. W. Łysiak-Szydłowska, K. Strzała, Prace i Materiały Powiślańskiej Szkoły Wyższej, Kwidzyn 2014.
5.Palmer A., Clark H., Old clothes, new looks: Second hand fashion, Berg, New York 2005.
6.Patrzałek W., Prestiż marki w zachowaniach konsumenckich, w: Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy, red. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
7.Rynek dóbr luksusowych w Polsce, KPMG Edycja 2014 www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2014/Raport%20KPMG-Rynek-dobr-luksusowych-w-Polsce-2014-czesc-I.pdf.
8.Rynek dóbr luksusowych w Polsce, KPMG Edycja 2013, www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/mobile/rynek-dobr-luksusowych-w-Polsce-2013.pdf.
9.Sempruch-Krzemińska K., Fast fashion – przyszłość branży mody?, „Marketing i Rynek” 2014, nr 2.
10.Sempruch K., Segmentacja rynku markowej odzieży, „Marketing i Rynek” 2010, nr 1.