Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-26
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Bojkotowanie produktu a preferencje wartości konsumentów

Autorzy: Grzegorz Zasuwa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: bojkot produktu wartości zachowania konsumentów preferencje
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (285-294)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest poznanie związku między udziałem konsumentów w bojkotach produktów a preferowanymi przez nich wartościami. Za ramy teoretyczne przyjęto koncepcję wartości według Schwartza. Analiza empiryczna wykorzystuje dane zgromadzone podczas Europejskiego Sondażu Społecznego. Uzyskane wyniki pokazują, że konsumenci wyrażający sprzeciw wobec firm przez uczestnictwo w bojkotach odznaczają się wyższym poziomem niezależności oraz niższym poziomem konserwatyzmu (tradycja, bezpieczeństwo, konformizm) i egoizmu (władza, siła) niż pozostali konsumenci.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonides G., Van Raaij W.F., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
2.Doran, C.J., The role of personal values in fair trade consumption, „Journal of Business Ethics” 2009, Vol. 84(4).
3.Jaworowska A., Matczak A., Bitner J., Skala Wartości Rokeacha RVS. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2011.
4.Klein J., Smith N., John A., Why we boycott: Consumer motivations for boycott participation, „Journal of Marketing” 2004, No. 68.
5.Obermiller C., Spangenberg E., MacLachlan D.L., Ad scepticism. The consequences of disbelief, „Journal of Advertising” 2005, No. 3.
6.Oderkiewicz E., Reakcje konsumentów na stan dyssatysfakcji pozakupowej – badanie uwarunkowań podjętego działania, „Marketing i Rynek”, 2012, nr 6.
7.Schwartz S.H., Are there universal aspects in the structure and contents of human values?, „Journal of Social Issues” 1994, No. 50.
8.Schwartz S.H., Cieciuch J., Vecchione M., Davidov E., Fischer R., Beierlein C., Ramos A., Verkasalo M., Lönnqvist J-E., Demirutku K., Dirilen-Gumus O., Konty M., Refining the theory of basic individual values, „Journal of Personality and Social Psychology” 2012, No. 103.
9.Schwartz S.H, A proposal for measuring value orientations across nations. In Questionnaire Development Package of the European Social Survey, 2003, www.europeansocialsurvey.org/docs/methodology/core_ess_questionnaire/ESS_core_questionnaire_human_values.pdf.
10.Schwartz S.H., Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries, w: Advances in experimental social psychology, red. M.P. Zanna, Academic Press, New York 1992.
11.Smith N.C., Corporate social responsibility: whether or how? „California Management Review” 2003, No. 45.
12.Sztabiński P., Dlaczego Europejski Sondaż Społeczny, w: Polska–Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002–2012, red. P. Sztabiński, F. Sztabiński, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2014.