Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Przyczynowość w badaniach marketingowych

Autorzy: Adam Sagan
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: badania przyczynowe zasady przyczynowości metaanaliza badania marketingowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (273-284)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja problemów metodologicznych związanych z przyczynowymi badaniami marketingowymi. Są one szczególnie ważnym rodzajem badań w obszarze komunikacji marketingowej, związanych z oceną skuteczności kampanii reklamowych. Do najważniejszych poruszanych problemów należą kwestie rozumienia przyczynowości w marketingu, typy przyczynowych planów badawczych i problemy oceny zależności przyczynowych w nieeksperymentalnych planach badawczych. W artykule zaprezentowano analizę publikacji o charakterze empirycznym dotyczących problematyki badań wpływu i zależności w czasopiśmie „Marketing i Rynek” z lat 2005-2014.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bunge M., Causality. The place of the causal principle in modern science, Harvard University Press, Cambridge 1959.
2.Causality in an indeterminate world, red. P. Dowe, P. Noordhof, Routledge, New York 2004.
3.Lewis, D., Causality, „The Journal of Philosophy”1973, Vol. 70.
4.Markos A, CHIC Analysis. Correspondence & Hierarchical Cluster Analysis, www.amarkos.gr/en/research/chic/.
5.Mulaik S., Linear structural modeling with structural equations, CRC Press, Boca Raton 2009.
6.Pearl, J. Causality, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
7.Woodward J., Causation and manipulability, w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, red. E.N. Zalta, http://plato.stanford.edu/archives/fall2001/entries/causation-mani/.