Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Współzależność notyfikacji w zakresie nowego podejścia z krajów zachodniej i wschodniej Unii Europejskiej

Autorzy: Marcin Pigłowski
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: Unia Europejska regresja Poissona analiza korelacji notyfikacje nowe podejście
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (57-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nowe podejście obejmuje produkty lub zagadnienia, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zdrowiu konsumenta lub ochronie środowiska. Celem artykułu było zbadanie wzajemnej współzależności notyfikacji w zakresie nowego podejścia z krajów zachodniej i wschodniej Unii Europejskiej (UE). Liczba notyfikacji (umożliwiających ocenę zgodności w zakresie nowego podejścia) z krajów zachodniej UE jest trzykrotnie większa niż z krajów wschodniej UE. Wartość współczynnika korelacji Pearsona (0,93) wskazała, że korelacja liczby notyfikacji między tymi grupami krajów jest bardzo wysoka. Wartość statystyki Walda oraz prawdopodobieństwa, obliczona w ramach regresji Poissona, pokazała że estymowane parametry: notyfikacje z krajów zachodniej UE lub wschodniej UE (odpowiednio do przyjętego modelu) są statystycznie istotne. Jednakże na podstawie oceny tych parametrów można stwierdzić, że zwiększanie się liczby notyfikacji z krajów wschodniej UE powoduje znacznie większy wzrost tej liczby z krajów zachodniej UE, prowadząc do jeszcze większej dysproporcji w liczbie notyfikacji. Z tego względu Komisja Europejska powinna podjąć działania (także prawne) w celu rozwijania oceny zgodności związanej z nowym podejściem w krajach wschodniej UE.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Crewson P., Applied statistics handbook, AcaStat Software, Leesburg 2008.
2.Harańczyk G., Wychodząc poza prostą regresję – modelowanie statystyczne w obszarze ubezpieczeń, StatSoft Polska, Kraków 2011.
3.Hutyra A., Dyrektywy nowego podejścia i oznaczenie CE. Wprowadzanie wyrobów przemysłowych na rynek Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańsk 2001.
4.Komisja Europejska, New Approach Notified and Designated Organisations Information System (Nando), http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/.
5.Messerlin P.A., Palmeter D., Technical Regulations and Industry Standards (TRIS), w: Regulatory barriers and the principle of non-discrimination in world trade law: past, present, and future, red. T. Cottier, P.C. Mavroidis, P. Blatter, University of Michigan Press, Ann Arbor 2000.
6.Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Modele liniowe i nieliniowe, t. 2, StatSoft Polska, Kraków 2007.
7.Urząd Publikacji, EUR-Lex. Baza aktów prawnych Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl.
8.Young A.R., The incidental fortress: the single european market and world trade, „Journal of Common Market Studies” 2004, No. 2 (42).