Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Konsument zrównoważony jako segment odniesienia dla działań marketingowych przedsiębiorstwa

Autorzy: Iwona Wilk
Politechnika Łódzka
Słowa kluczowe: zrównoważona konsumpcja segmentacja rynku zrównoważony konsument marketing
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (183-192)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Realizacja idei zrównoważonego rozwoju w sposób satysfakcjonujący przedsiębiorstwo oraz konsumentów wiąże się z koniecznością przeprowadzenia segmentacji rynku uwzględniającej konsumenta zrównoważonego. Identyfikacja i charakterystyka tego konsumenta pozwala na dostosowanie obszarów aktywności przedsiębiorstwa do jego specyfiki z uwzględnieniem interesów aktualnego i przyszłych pokoleń. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych sposobów segmentacji klientów zrównoważonych na podstawie dostępnej analizy literatury przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A framework for pro-environmental behaviours, Department for Environment, Food and Rural Affairs, London 2008.
2.Dahlstrom R., Green marketing management, South-Western Cengage Learning, Manson 2011.
3.Diamantopoulos A., Schlegelmilch B.B., Sinkovics R.R., Bohle G.M., Can socio-demographics still play a role in profiling green consumers? A review of the evidence and an empirical investigation, „Journal of Business Research” 2003, No. 56.
4.Emery B., Sustainable marketing, Pearson, London 2012.
5.Finisterra do Paço A.M., Raposo M.L.B., Green consumer market segmentation: empirical findings from Portugal, „International Journal of Consumer Studies” 2010, No. 34.
6.Lorek S., Fuchs D., Strong sustainable consumption governance – precondition for a degrowth path?, „Journal of Cleaner Production” 2013, No. 38.
7.Makower J., Strategies for the green economy. Opportunities and challenges in the new world of business, McGraw-Hill, London 2009.
8.Martin D., Schouten J., Sustainable marketing, Prentice Hall, Boston 2012.
9.Ottman J.A., The new rules of green marketing. Strategies, tools, and inspiration for sustainable branding, Greenleaf Publishing Limited, Sheffield 2011.
10.Vermeir I., Verbeke W., Sustainable food consumption: exploring the consumer „attitude – behavioral intention” gap, „Journal of Agricultural and Environmental Ethics” 2006, No. 19.