Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Jakość usług marketingowych w Polsce w perspektywie menedżerów przedsiębiorstw korzystających z nich

Autorzy: Robert Nowacki
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Słowa kluczowe: menedżer przedsiębiorstwa oczekiwania usługi badawcze usługi reklamowe jakość usług usługi marketingowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (253-262)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza sposobu postrzegania jakości usług marketingowych w Polsce przez menedżerów wykorzystujących je przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki pokazują wysokie oceny potwierdzające zgodność poziomu świadczenia usług marketingowych z oczekiwaniami w tym zakresie. Nieznacznie lepiej oceniane są pod tym względem usługi badawcze. Dotyczy to zarówno ogólnej oceny jakości, jak i jej relacji w stosunku do cen usług. Należy przy tym podkreślić, że głównym problemem związanym z usługami marketingowymi są zbyt wysokie ich koszty w stosunku do standardów jakości. Charakterystycznym zjawiskiem jest też brak wpływu na ocenę jakości usług marketingowych cech wykorzystujących je przedsiębiorstw. Zależność taka, i to o niewielkiej sile, występuje sporadycznie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
2.Grönroos Ch., Service management and marketing, John Wiley & Sons, Chichester 2000.
3.Majchrzak M., Usługi biznesowe w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, w: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, red. K.A. Kłosiński, IBRKK, Warszawa 2007.
4.Nowacki R., Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 1.
5.Nowacki R., Rozwój usług marketingowych w Polsce a ich jakość, „Handel Wewnętrzny” 2009, nr 2.
6.Nowacki R., Tendencje rozwojowe rynku reklamowego w Polsce, w: Reklama w procesach konkurencji, red. R. Nowacki, M. Strużycki, Difin, Warszawa 2011.
7.Nowicki M., Hildebrandt A., Susmarski P., Tarkowski M., Wandałowski M., Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, IBnGR, Gdańsk 2014.
8.The contribution of business services to industrial performance – a common policy framework, Brussels, 21.09.1998 COM (1998) 534. za: A. Masłowski, Usługi biznesowe w gospodarce krajów Unii Europejskiej, „Handel Wewnętrzny” 2004, nr 2.
9.Zeithaml V.A., Parasumaran A., Berry L.L., Delivering quality service: balancing customer perceptions and expectations, Free Press, New York 1990.
10.Zimny Z., Usługi: charakterystyka i transakcje międzynarodowe, w: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center, red. A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.